Aktuality

Letní provoz MŠ 2021

Rozdíl mezi jednotlivými typy aktivit spočívá především v počtu dětí ve skupinách, v možnosti přijetí starších sourozenců, navštěvujících ZŠ, dětí se speciálními potřebami, případně dětí s náročnější adaptací v kolektivu. Cena týdenního provozu závisí na volbě programu, který je pro děti připraven. Na letní školičky a městské tábory je možné využít čerpání finančního příspěvku od ZP, z FKSP, případně sociálního příspěvku. Sledujte i možnost využití nabídky příspěvku z projektu Aktivní město / Šestka táborová, který je Prahou 6 financován.
[27.01.2021]

Dny otevřených dveří MŠ 2021

Termíny i způsob konání Dnů otevřených dveří se můžou měnit v souvislosti s epidemiologickou situací. Prosím sledujte weby vámi vybraných mateřských školek, kde budou umístěny aktuální informace.
[27.01.2021]

Jak vylepšit místo ve vašem okolí? Nápady posílejte do 15. února

Chybějí vám někde lavičky, dětské hřiště nebo sportovní prvky? Anebo nosíte v hlavě projekt, který by zlepšil život na šestce? Nenechávejte si to pro sebe a zapojte se do participativního rozpočtu Nápad pro Šestku IV. Termín podávání nápadů prodlužujeme do 15. 2. 2021.
[25.01.2021]

Vánoční pozdrav

Marie Kubíková

Nadešel čas Adventu, doba rozjímání, duchovní přípravy na svátky pokoje a lásky. Křesťané oslavují Vánoce jako příchod Spasitele.

Děti ze škol a školek v letošním roce nemohou potěšit své rodiče na tradičních besídkách, setkávání rodin bohužel není možné. Proto se pokusily darovat radost těm, kteří s rodinami o Vánocích vůbec být nemohou. Všechny domovy pro seniory, stacionáře pro handicapované a centra pro lidi bez přístřeší dostaly od nich nazdobené vánoční stromky. Základní umělecká škola Jana Hanuše zorganizovala pro seniory koncerty pod okny a naše děti opět vyrobily vánoční dárky a přání.

Radost, kterou udělala vojákům na zahraničních misích a válečným veteránům ručně vyrobená přání od dětí, měla tedy i své domácí pokračování. Cítím, že letošní rok nám přinesl skutečný smysl Vánoc a připomněl nám jejich samotný význam. Řada z nás zažila v tomto roce velké změny, nemoci, ztrátu zaměstnání, nejistotu v podnikání, mnoho oborů je stále pod obrovským tlakem, zejména zdravotníci, pečovatelky, podnikatelé, učitelé… Všichni bez rozdílu pociťujeme významné omezení osobních svobod a obáváme se budoucnosti.

Celý rok jsem vás informovala o novinkách ve školství. Konec tohoto obtížného roku věnuji již jen poselství. Zklidněme své duše, zastavme se uprostřed shonu a vraťme se k sobě samým. Věnujme se svým blízkým, pečujme o naše vztahy v rodinách a s nadějí očekávejme rok příští. Bohatství hledejme uvnitř našich srdcí, v těžkých dobách je to nejcennější dar.

Přeji Vám mnoho zdraví a pokojné Vánoce.

 

Marie Kubíková

radní pro školství Prahy 6

 


18.12.2020

Akce

Veřejné bruslení na Vypichu

Kdy: od 05.12.2020 09:00 do 28.02.2021 21:00Další informace: http://kluzistevypich.cz/
Veřejné kluziště Prahy 6 je umístěno na Vypichu v areálu DDM při vstupu do obory Hvězda. Bruslení je pro veřejnost zdarma.