Koncepce podpory a rozvoje školství městské části Praha 6

Koncepce podpory a rozvoje školství městské části Praha 6 respektuje a vychází ze strategických dokumentů vlády, strategických a koncepčních dokumentů MŠMT a z krajských strategií, které jsou závazné pro vzdělávací politiku nižších správních celků, které určují investiční strategii a určují směr následujících období. Vlastní koncepce je zpracována tak, aby zahrnula všechny oblasti školství a školské infrastruktury na úrovni mateřských a základních škol a umožňovala rozvoj škol v dlouhodobém výhledu nejméně 10 let.

ikonka typu souboru application/pdf Koncepce podpory a rozvoje školství [ PDF • 1243kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Koncepce podpory a rozvoje školství - Příloha 1 [ PDF • 298kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Brožura Vzdělaná šestka [ PDF • 781kB ]