náhled souboru
Dětská skupina Sluníčko

náhled souboru 

Projekt "Dětská skupina Sluníčko" je financován v rámci Operačního programu Praha - pól růstu, výzvy č. 42 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti, registrační číslo projektu: CZ.07.4.51/0.0/18_059/0001616.

Dětská skupina je umístěna v objektu Starostřešovická 79/15, Praha 6 - Střešovice, s kapacitou 12 dětí ve věkovém rozpětí 2-6 let. Odbornou péči zajistí 3 profesionální chůvy.

Termín zahájení provozu je 1. 4. 2021.