Dětská skupina Sluníčko

náhled souboru


O dětské skupině sluníčko

DSS je od 1. 4. 2021 zapsána v evidenci poskytovatelů DS s oprávněním k poskytování služby péče o děti, se sídlem v  rodinném domě se zahradou na adrese Starostřešovická 79/15, Praha 6 s kapacitou 12 dětí ve věku od 2 let. Děti jsou přijímány v průběhu celého kalendářního roku.

Provoz DSS je dotován z rozpočtu MČ PRAHA 6  a od 3. 4. 2023 čerpá příspěvek na provoz dětských skupin od MPSV.

Služba péče o dítě v DSS je poskytována i s částečnou úhradou nákladů ze strany zákonného zástupce viz Ceník (docházka + stravné). Docházka dětí do dětské skupiny je pravidelně, elektronicky evidována.

O děti pečuje kvalifikovaný personál.  Provozní doba DSS je každý pracovní den od 7:00 do 17:00 hodin, včetně prázdnin.

V červnu roku 2023 získala díky úspěšnému absolvování v projektu ŠKOLKA V POHYBU certifikovanou značku, kterou naleznete na dveřích DSS.  S dětmi se cvičí dětská jóga, probíhá všestranná pohybová příprava, pečující osoby byly také proškoleny v oblasti zdravotní tělesné výchovy s prvky fyzioterapie. Rodiče od nás dostávají „měsíční pohybové výzvy“. J

Denní program

Péče je poskytována v prostorách v plně vybavených hernách, které odpovídají potřebám přítomných dětí a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte, kterým jej postupně připravíme na vstup do běžných MŠ.

7:00 – 8:30 příchod dětí do DS, volná hra
8:30 – 9:30 ranní kruh
9:30 – 10:00 svačina
10:00 – 11:45 pobyt venku dle počasí, popřípadě řízenná činnost v DS
11:45 – 12:15 oběd
12:15 – 12:30 příprava na odpočinek, vyzvedávání dětí po „o“
12:30 – 14:00 odpolední klid
14:30 – 15:00 svačina
15:00 – 16:45 volné činnosti a aktivity, vyzvedávání dětí

Příhlášení dítěte do DSS

Prvním krokem k přihlášení dítěte je kontaktování odpovědné osoby a to vedoucí organizační složky Adély Geletové na telefonu    773 763 352 či emailu: .

Následným krokem je čitelné vyplněnění  přihlášky, kterou najdete na našich webových stránkách www.jakdoskolky.cz – Dětská Skupina Sluníčko DOKUMENTY. Přihlášku odešlete  na e-mail:   , nebo přinesete osobně do DSS.

Kritéria přijetí dítěte

  • Podmínkou pro  přijetí dítěte je, že alespoň jeden ze zákonných zástupců: ◦ pracuje ◦ podniká ◦ je evidován na úřadu práce ◦ vzdělává se nebo se rekvalifikuje. Potvrzení o vazbě na trh práce dodá jeden ze zákonných rodičů dítěte později, konkrétně při podpisu smlouvy o poskytování služeb péče o dítě v DSS. Potvrzení pro zaměstnance či OSVČ naleznete také v DOKUMENTECH.
  • Splněné povinné očkování na základě potvrzení od lékaře.
  • Model docházky (5denní model má přednost před 2denním).

Rozhodnutí o přijetí dítěte do DS rodičům dá na vědomí odpovědná osoba – vedoucí dětské skupiny.

Další informace: