náhled souboru
Dětská skupina Sluníčko

náhled souboru 

Projekt "Dětská skupina Sluníčko" je financován v rámci Operačního programu Praha - pól růstu, výzvy č. 42 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti, registrační číslo projektu: CZ.07.4.51/0.0/18_059/0001616.

Termín zahájení provozu je 1. 4. 2021.

 


o dětské skupině sluníčko

Dětská skupina je umístěna v objektu Starostřešovická 79/15, Praha 6 - Střešovice, s kapacitou 12 dětí ve věkovém rozpětí 2-6 let. Odbornou péči zajistí 3 profesionální chůvy.

Děti jsou přijímány v průběhu celého kalendářního roku.

Jak se přihlásit:

Prvním krokem k přihlášení dítěte je kontaktování odpovědné osoby a to vedoucí organizační složky Adély Geletové na telefonu  773 763 352 a vyplněním přihlášky, kterou najdete na našich webových stránkách www.jakdoskolky.cz Tu odešlete na e-mail: , nebo přinesete osobně do DS.

Kritéria přijetí dítěte:

● Nutnou podmínkou přijetí dítěte je, že alespoň jeden z rodičů: ◦ pracuje ◦ podniká ◦ je evidován na úřadu práce ◦ vzdělává se nebo se rekvalifikuje.

● Splněné povinné očkování na základě potvrzení od lékaře.

● Model docházky (5denní model má přednost před 3 a 2denním).

Provoz je celoroční – otevřeno je v pracovní dny (včetně letních prázdnin) od 7:00 do 17:00 hodin.

Ve státní svátky není péče poskytována.

Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována s částečnou úhradou nákladů. Ceny jsou uvedeny v ceníku.

Školkovné a stravné se platí zvlášť. Každému dítěti budou pro tyto dvě platby přiděleny 2 variabilní symboly, pod nimiž je nutno platbu hradit.

Rozhodnutí o přijetí dítěte do DS rodičům dá na vědomí odpovědná osoba – vedoucí dětské skupiny.

 

Rodič vyplní, dodá a podepíše následující dokumenty:

● Smlouva o poskytování péče v dětské skupině (dále také “smlouva”)

● Evidenční list docházky, kde součástí je i potvrzení od lékaře

● Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

● Informativní dotazník

Rodiče tyto dokumenty odevzdají před nástupem dítěte do DS.