Registrace dítěte pro příjímací řízení do MŠ

1 Informace 2 Registrace dítěte 3 Nepovinné otázky 4 Tisk žádosti 5 Rezervace času

Vyčkejte na termín spuštění


K zápisu do MŠ potřebujete především Žádost o přijetí dítěte a to vyplněnou a potvrzenou lékařem. Po vyplnění tohoto registračního průvodce Vám budou vygenerovány vyplněné tiskopisy žádosti. Ty si prosím vytiskněte na papír nebo do PDF.

Co vám umožňuje tento registrační průvodce:

 • Vyplnit registrační údaje do systému, což později zrychlí a zjednoduší vlastní zápis.
 • Vytisknout si předvyplněné Žádosti o přijetí pro každou MŠ, do které se hlásíte.
 • Zarezervovat si konkrétní časy zápisu v každé školce na termíny, které Vám vyhovují.
 • Od 05. května 2023 půběžně sledovat, jaké je vaše aktuální pořadí v každé školce.

Jak tento registrační průvodce funguje:

 • Registrace dětí a rezervace časů pomocí tohto průvodce bude spuštěna 03. dubna 2023 a bude ukončena 01. května 2023, tedy v noci před prvním dnem zápisů.
 • Na pořadí registrací nezáleží, rozhodují pouze získané body (na základě věku dítěte, trvalém bydlišti atd.), proto s registrací nespěchejte a vše raději pečlivě vyplňte.
 • Ke své registraci se můžete kdykoli vrátit, informace změnit či doplnit a dokonce si můžete rezervovat i jiné časy zápisu.

Co bude potřebovat zákonný zástupce k zápisu:

 • Vyplněnou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí s podpisy zákonných zástupců.
 • Rodný list dítěte k nahlédnutí.
 • Doklad o trvalém pobytu – OP žadatele, popř. výpis z evidence obyvatel (nájemní smlouva není považována za trvalý pobyt).
 • Termín zápisů do mateřských škol byl stanoven na 02. a 03. května 2023

Itinerář

 • 03. dubna 2023 - spuštění registrací pomocí tohoto průvodce
 • 01. května 2023 - ukončení registrací
 • 02. a 03. května 2023 - zápisy v mateřských školách
 • 04. května 2023 od 10:30 do 11:30 - nahlédnutí do spisu
 • 04. května 2023 ve 12:00 - vyvěšení seznamu přijatých na nástěnkách jednotlivých školek (ředitelky budou seznam aktualizovat 1x týdně)
 • 05. května 2023 - spuštění náhledu na vaše aktuální pořadí v jednotlivých školkách (zde v tomto průvodci)
 • 09. května 2023 od 13:00 do 17:00 - odevzdání Zápisových lístků
 • 23. května 2023 - ukončení provozu tohoto průvodce a sejmutí seznamů přijatých z nástěnek školek
 • po 02. června 2023 - začnou se rozesílat finální Rozhodnutí o nepřijetí

Podrobné informace

Technické informace

 • Většina dětí se v systému již nachází (děti které měly loni nebyly přijaté, děti které žádají o přestup a děti které se nachází v registru obyvatel). Vy budete pouze doplňovat další nutné údaje.
 • Případné technické problémy prosím hlašte -ovi.