Registrace dítěte pro příjímací řízení do MŠ

1 Informace 2 Registrace dítěte 3 Nepovinné otázky 4 Tisk žádosti 5 Rezervace času

Ověření pořadí vaší žádosti ve zvolených MŠ

Při zápisu obdržíte ve školce unikátní registrační kód (společný pro všechny vaše žádosti), pomocí kterého si zde můžete průběžně kontrolovat pořadí vaší přihlášky v každé školce. Případné potíže technického charakteru obratem vyřeší

Unikátní registrační kód:

Z počátku je mnoho dětí "přijato" ve více školkách současně, proto se vám vaše pořadí může zdát velmi "pesimistické". S tím, jak dne 10. května 2022 začnou rodiče odevzdávat své Zápisové lístky, budou tyto duplicity (triplicity, ...) postupně vyřešeny, a pořadníky se rychle začnou posouvat nahoru. S každým odevzdaným Zápisovým lístkem ale také začnou ubývat volná místa v té dané školce. Až klesnou na nulu, pořadník v dané školce se už dále posouvat nebude.
Zde generované výsledky jsou v každém okamžiku aktuální. Pro aktualizaci stránky proto občas stiskněte F5 na klávesnici.


Itinerář

 • 01. dubna 2022 - spuštění registrací pomocí tohoto průvodce
 • 02. května 2022 - ukončení registrací
 • 03. května 2022 - zápisy v mateřských školách
 • 05. května 2022 od 10:30 do 11:30 - nahlédnutí do spisu
 • 05. května 2022 ve 12:00 - vyvěšení seznamu přijatých na nástěnkách jednotlivých školek (ředitelky budou seznam aktualizovat 1x týdně)
 • 09. května 2022 - spuštění náhledu na vaše aktuální pořadí v jednotlivých školkách (zde v tomto průvodci)
 • 10. května 2022 od 13:00 do 17:00 - odevzdání Zápisových lístků
 • 23. května 2022 - ukončení provozu tohoto průvodce a sejmutí seznamů přijatých z nástěnek školek
 • po 02. června 2022 - začnou se rozesílat finální Rozhodnutí o nepřijetí

Podrobné informace

Technické informace

 • Většina dětí se v systému již nachází (děti které měly loni nebyly přijaté, děti které žádají o přestup a děti které se nachází v registru obyvatel). Vy budete pouze doplňovat další nutné údaje.
 • Případné technické problémy prosím hlašte -ovi.