Registrace dítěte pro příjímací řízení do MŠ

1 Informace 2 Registrace dítěte 3 Tisk žádosti 4 Rezervace času

Ukončení online registrací

Tento online průvodce registrací byl ukončen 10. května 2020. Ve dnech 11. a 12. května 2020 již probíhají vlastní zápisy v mateřských školách.

Ověření pořadí vaší žádosti ve zvolených MŠ

Při zápisu obdržíte ve školce unikátní registrační kód (společný pro všechny vaše žádosti), pomocí kterého si zde můžete průběžně kontrolovat pořadí vaší přihlášky v každé školce. Případné potíže technického charakteru obratem vyřeší

Unikátní registrační kód:

Z počátku je mnoho dětí "přijato" ve více školkách současně, proto se vám vaše pořadí může zdát velmi "pesimistické". S tím, jak dne 18. květva 2020 začnou rodiče odevzdávat své Zápisové lístky, budou tyto duplicity (triplicity, ...) postupně vyřešeny, a pořadníky se rychle začnou posouvat nahoru. S každým odevzdaným Zápisovým lístkem ale také začnou ubývat volná místa v té dané školce. Až klesnou na nulu, pořadník v dané školce se už dále posouvat nebude.
Zde generované výsledky jsou v každém okamžiku aktuální. Pro aktualizaci stránky proto občas stiskněte F5 na klávesnici.


Podrobné informace