Adventní koncert

Adventní koncert v kostele sv. Matěje na Hanspaulce v sobotu 7.12. od 16 hod. Adventní písně v podání barokních nástrojů, varhan, sopránu, mezzosopránu a basu, perníkové jesličky.

 

Koncert adventních písní v podání profesionálního souboru Hora Fugit. V krásné akustice kostela zazní adventní písně od známých autorů i z českých a polských kancionálů. K vidění budou také perníkové jesličky.

náhled souboru