Břevnovská hudební setkání - AVE MARIA

Koncert cyklu Břevnovské hudební setkání.

17. 2. (Olga Jelínková – koloraturní soprán a Petr Čech – varhany) a 15. 3. (Štěpán Rak a Jan Matěj Rak) se konají!

Omlouváme se našim návštěvníkům a děkujeme za pochopení.

  • Datum konání: 17.02.2016
  • Místo konání: Břevnovský klášter

 

Sezóna pořádaná hudební agenturou AuraMusica ve spolupráci s Domovem pro seniory Elišky Purkyňové je zaštítěna starostou MČ Praha 6 Mgr. Ondřejem Kolářem a finančně podpořená městskou částí Praha 6 z programu Kultura 2016 částkou 70 000 Kč.

Vstupenky v ceně 200 Kč, pro seniory a mládež za 100 Kč, jsou v předprodeji v informačních kancelářích MÚ Praha 6 Čs. armády 23 (vstupní hala radnice MČ Praha 6), Bělohorská 110, Petřiny – Nad Alejí 2, Delta – Vlastina 6 a v Domově pro seniory E. Purkyňové, Cvičebná 9, Břevnov. Rezervace na www.auramusica.cz, nebo na tel. čísle  603 188 500 a  224 311 364. Vstupenky se budou také prodávat hodinu před koncertem v místě produkce.

náhled souboru