DISKUSE NA DĚDINĚ O TRATI A ZÁMĚRECH V LOKALITĚ

Ing. arch. Eva Smutná,

zástupkyně starosty MČ Praha 6 pro územní plánování a rozvoj

a

Ing. arch Martin Polách,

zástupce starosty MČ Praha pro strategický rozvoj a veřejný prostor

  • Datum konání: 23.02.2015 od 17:00
  • Místo konání: ZŠ Dědina, Žukovského 6
  • Pořadatel: MČ Praha 6

 

vás zvou k setkání, na kterém budou prezentovány budoucí záměry  
 navazující na sídliště na Dědině, v souvislosti s plánovanou trasou tramvajové trati

v pondělí 23. 2. 2015 od 17:00 hodin
sál ZŠ Dědina, Žukovského 6/580

Těšíme se na setkání s vámi!