Eko-výtvarka

Výtvarný kroužek pro školní děti od 7. let zaměřený na práci s přírodními materiály a šetrný k přírodě! I výtvarka může učit děti k zodpovědnosti vůči zemi.

  • Datum konání: od 19.11.2014 09:00 do 27.11.2014 21:00
  • Místo konání: Atelier Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6 - Břevnov
  • Pořadatel: Atelier Kaštan o.s.
  • Katastrální území: Břevnov
  • Další informace: http://www.atelierkastan.cz
  • Kontakt:
    Bc. Anna Štefíková DiS.  604 845 030
    Mgr. Irena Fejtová -  731 462 237

 

Nový kurz probíhá každý čtvrtek 13:30 - 15:00 h.

Výtvarný kurz Eko-výtvarka se snaží klást důraz na zodpovědnost vůči přírodě. Nejenom požíváním přírodních materiálů, ale také vychovávat děti k šetrnému zacházení s odpadem a zaměřením se na témata Ekologie.

Třídíme a zužitkováváme maximum materiálu.

Děti se v průběhu kurzu seznámí s plstěním, grafikou, jak lze použít sláma a další zajímavé a neobvyklé techniky.

V případě zájmu či podrobnějších informací kontaktujte lektorku Bc. Annu Štefíkovou DiS. :  604 845 030

Mgr. Irena Fejtová

náhled souboru