Hromnice - koncert u sv. Matěje

Hromnice - aneb zpěvy, které se v čase pohodí zpívají. Koncert se svěcením hromničních svící a ukončením výstavy perníkových jesliček v kostele sv. Matěje.

  • Datum konání: 02.02.2017 od 16:30 do 17:40
  • Místo konání: kostel sv. Matěje, Praha 6
  • Pořadatel: farní úřad u sv. Matěje, U Matěje 198/2, P-6
  • Příloha: náhled souboru
    [ JPG • 323kB • 598×846 (8bit 3ch) ]
  • Další informace: http://www.matejstranti.com
  • Kontakt:
    Lucie Chmelová, 604126643

 

Srdečně zveme na Hromniční koncert v kostele sv. Matěje na Hanspaulce. Hromnice připomínají Uvedení Páně do chrámu, světí se svíce a zároveň se ukončuje výstava perníkových jesliček. Soubory Ludus Musicus a Hora Fugit předvedou písně, které se v tomto čase v minulosti zpívaly. 

náhled souboru