Jiří Anderle (*1936)

Tenkrát a dnes I. Obrazy z let 1985 - 2013 Aktuální výstava v Galerii Anderle

 • Datum konání: od 29.04.2013 10:00 do 05.05.2013 18:00
 • Místo konání: Galerie Anderle, Pelléova vila, Pelléova ul. 10
 • Pořadatel: Galerie Anderle, Pelléova 10, Praha 6-Bubeneč
 • Katastrální území: Bubeneč
 • Další informace: http://www.galerieanderle.cz
 • Kontakt:
  Magda Urbanová
  Galerie Anderle
  Pelléova vila
  Pelléova 10
  160 00 Praha 6
  tel.:  224 326 189
  mobil:  773 577 668

 

JIŘÍ ANDERLE (*1936)
TENKRÁT A DNES I.
Obrazy 1985 - 2013

Se svými posledními díly nás Jiří Anderle seznamuje v rámci
neobyčejně podnětného a jistě i obecně aktuálního výstavního projektu -
TENKRÁT A DNES. V obrazech se zamýšlí nad vztahem své tvorby z
osmdesátých let k dílům nejsoučasnějším. Z relativně staršího období
volí především obrazy krajně vyhraněné. Ve smyslu drastické
existenciální reflexe jsou to barokně temnosvitné, fantaskní vize,
líčící krajiny vnitřních úzkostí na pozadí totální, nebo s ohledem
na tehdejší reálie můžeme říci i totalitní beznaděje. Figury, které
máme před sebou, jsou děsivá monstra, personifikace násilí a vševládného
strachu, grotesky vynořivší se z temnot nejhlubších sfér
individuálního i kolektivního podvědomí. Čteme je jako pravdivá odzrcadlení
kdysi bolestně, ale se značným nábojem protestu žité doby, která i
svobodným vizím našeho umění jakoby předepisovala jednotící linii
symbolů tragického předpeklí. Uvědomujeme si, jak je Anderleho tvorba
pevně a jistě do značné míry i trvale spojena s protestní tragikou
české strukturální exprese našich šedesátých let. Malíř k této tradici i
v osmdesátých letech přispíval vlastní verzí satirické grotesky. Tyto
obrazy neztratily ani dnes nic na své přesvědčivosti. I dnes je můžeme
vnímat jako obecně platné memento zvrhlé humanity, v oblasti umění pak
jako závazek jít až za hranu sebezáchovy v kontextu životního pocitu,
pakliže k tomu doba vyzývá.
Již v předchozím výstavním cyklu díla Jiřího Anderleho jsme poukázali
na to, jaké formy si současné umění hledá jako východisko z absolutní
tragiky přetrvávající skepse. Jistě podbízivě, ale svým způsobem i
logicky se nabízejí i věčné iluze a sny o lidském štěstí, stále
obnovovaném splynutí s přírodou a poklidným životem v hojnosti, lásce a
míru. Podobně jako řada autorů ve světě, ani Jiří Anderle nemohl zůstat
lhostejný k takovým výzvám. I když často pocházejí z oblasti periferních
forem umění. V tomto smyslu i výběr posledních obrazů navazuje na
tuto linii. Situace je ovšem složitější. Na drastické fantaskno
dřívějška nenavazuje v posledních dílech oslava šťastné budoucnosti,
ale obrazy v mnohém vnitřně přímo disharmonicky rozporné, ve svých
motivických složkách si protiřečící, nejednou těžce hledající i
výtvarnou jednotu. Nutně nás vybízejí k odpovědi na to, jakou dobu dnes
žijeme, jak je tomu s našimi nadějemi i vírou v nové a lepší časy. Je v
těchto obrazech stále silná nota satirické grotesknosti, karikaturní
nadsázky ve zpodobení člověka. Pakliže se lidská figura i nyní
neobjevuje jen jako améboidní útvar z podsvětí, byť je utkán z
pestřejších barevných past a volně vlá v milostném, nyní nově
prosvětleném přírodním prostoru. S vysloveně malířsky plně prožitým
zátiším s ovocem jako kdybychom na chvíli zapomněli na zlobnou expresi
některých figur, až příliš připomínajících reality aktuální každodennosti.
Cyklus TENKRÁT A DNES vyslovuje něco, co je dnes běžné v širších
úvahách o našich konkrétních životech. Je novým svědectvím o tom, jak
těsně je tvorba Jiřího Anderleho spojena s existencí dnešního člověka,
v dobrém i zlém, jak to v umění konečně má být.


Výstava potrvá od 1.3.2013 do 9.6.2013.
Je otevřena denně kromě pondělí a státních svátků od 10.00 – 18.00 hodin.

Marie Urbanová

náhled souboru