Novoroční koncert

v úterý 7.1.2014 od 20 hodin bazilice sv. Markéty v Břevnovském klášteře.

 

Spolek břevnovských živnostníků pořádá

v úterý 7.1.2014 od 20 hodin Novoroční koncert v bazilice sv. Markéty v Břevnovském klášteře. Na tomto koncertě vystoupí Marek Čihař na varhany, dětský sbor ZŠ Marjánka a Josef Zámečník na trubku.

Vstupenky na koncert, v ceně 150,- Kč je možné zakoupit v prodejně Textil - látky, Bělohorská 90, Praha 6 - Břevnov
nebo elektronicky na www.spolekbrevnovskychzivnostniku.cz

Jaroslav Duffek

náhled souboru