Paměť národa na Strahově: letní kino

Paměť národa pořádá na jižní tribuně Strahovského stadionu letní večery s příběhy 20. století. Od července do října se můžete seznámit s histrorií Strahova i okolí na komentovaných procházkách, navštívit letní kino, debatovat s pamětníky nebo si prohlédnout některou z výstav. Vše na místě s unikátními výhledy na Prahu a pohnutou historií. Vstup je zdarma.

 

Filmový blok Subkultury - projekce dokumentů Život s cejchem a Bezdomovci

Život s cejchem: Normalizační režim lidi s odlišnou sexuální orientací přímo nepronásledoval, přesto museli žít v soustavném utajení. Snímek vypráví o jejich nelehkém životě a třeba i o tom, jak byli tito lidé kvůli své identitě šikanováni a vyhazováni z práce.

Bezdomovci: Nezaměstnanost a bezdomovectví – podle normalizační propagandy patřily takové jevy k příznačným útrapám, které člověku působí kapitalismus. V Československu, díky péči strany o blaho veškerého lidu, údajně neexistovaly. Jak to bylo ve skutečnosti?

  • 10. 8. od 19 hodin
  • Vstup na tribunu je z ulice Vaníčkova, zastávka autobusu Stadion Strahov.
  • Po promítání bude následovat debata s pamětnicí pamětnicí Libuší Jarcovjákovou.

Projekcím předchází komentovaná procházka Strahov a jeho historie od 18 hodin ze zastávky Pohořelec.

Více informací najdete na webových stránkách akce.

Další akce se koná ve středu 24. srpna.

Paměť národa

náhled souboru