Pozvánka na seminář

Jak vést děti k zodpovědnosti za vlastní chování a nastavování hranic u dětí

27. 5. 2024 v 17.30 hodinv Centru inspirace a tvořivosti

Délka trvání semináře: 2 hodiny

 

Obsah semináře: nastavování hranic v souvislostech s vývojovou psychologií dítěte, jak učíme děti sebeovládání, problematika agresivního chování u dětí, hyperaktivita, dětská neposlušnost atd.

Lektorka: psycholožka Mgr. Kateřina Šmatláková

Délka trvání semináře: 2 hodiny