SOUTĚŽ: ANTIFETFEST 2015

Soutěžní festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby s tématikou rizikového chování.

 

Pořadatelem soutěže je Hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi. Přihlásit lze obrazový snímek s námětem rizikového chování, např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasismus, záškoláctví, gambling, domácí násilí atd. na nosičích CD nebo DVD v celkové délce maximálně patnáct minut (delší snímky budou automaticky vyřazeny).

Školy, školská zařízení nebo nízkoprahové kluby mohou do soutěže vyslat jednotlivce nebo skupinu maximálně 5 tvůrců ve dvou kategoriích: věková kategorie žáci II. stupně základních škol a studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, věková kategorie studenti středních škol a odborných učilišť.

Přihlášku a další informace naleznete na internetových adresách www.antifetfest.cz, www.praha.eu (v sekci primární prevence) a www.prevence-praha.cz

Soutěžní snímky budou spolu s přihláškou přijímány do 27. března na úřadě městské části a budou adresovány protidrogovému koordinátorovi.

Kontaktní osoba pro Prahu 6 je Michaela Zolotarová, protidrogový koordinátor. e-mail: , tel.:  724 772 293,  220 189 544.

náhled souboru