Vědecký jarmark

Originální akce pro celou rodinu.Cílem Vědeckého jarmarku je hravou formou přiblížit vědu zejména studentům a žákům základních a středních škol, ale i zvídavým dospělým

 

VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s. ve spolupráci s VŠCHT Praha, ČVUT v Praze a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a dalšími školami a institucemi rozhodla uspořádat  9. 9. v Praze na Vítězném náměstí již 3. ročník Vědeckého jarmarku.

Organizátoři jarmarku si dali za cíl hravou formou přiblížit vědu zejména studentům a žákům základních a středních škol, ale i zvídavým dospělým. Vysoké a střední školy, vědecké ústavy, zájmové organizace a subjekty komerční sféry, které se jarmarku zúčastní, se ve svých stáncích pokusí ukázat, že věda je všude kolem nás a že je potřeba v každodenním životě. Návštěvníci si budou moci některé pokusy sami vyzkoušet nebo si ověřit své dovednosti a znalosti v soutěžních kvízech.

 

náhled souboru