Zápis do Sedmikrásky na školní rok 2022/2023

Srdečně Vás zveme na zápisové dopoledne do waldorfského klubu Sedmikráska formou klubíku s programem.

 

Zápisové dopoledne v KC Nesedím, sousedím formou klubíku s programem.
Cena: 200,- za rodinu
Nutná rezervace u Evy Dolákové: sms 605451060, mail:
Náplní bude vzájemné seznámení, vyplnění přihlášky a dotazníku do Sedmikrásky, kroužek s básněmi a písněmi, výtvarná činnost a na závěr pohádka. V průběhu zodpovíme i veškeré dotazy.
Těšíme se na Vás
Eva Doláková, Hanka Veselá, Kateřina Lockenbauerová
 
Více info:
Waldorfský klub Sedmikráska je určen pro: „předškolkové“ děti ve věku 2,5–5 let
kdy: úterý až čtvrtek dopoledne (přibližně 8.30–12.30)
kde: KC Nesedím, sousedím, roh Anastázovy a Sartoriovy ulice, vedle MŠ Meziškolská, Břevnov, Praha 6.
Sedmikráska funguje jako klub od školního roku 2017/2018.
Jde o malou skupinku dětí (maximálně 10), vhodnou zejména pro mladší věkovou skupinu, o kterou se tři dopoledne v týdnu starají dvě paní učitelky Hanka a Eva.
Dopolední program Sedmikrásky vychází ze zásad waldorfské pedagogiky a je v podstatě totožný s programem waldorfské mateřské školy Dusíkova. Je tvořený tak, aby se dětem plynule a organicky střídaly jak části, které jsou organizované, tak části, kde si mohou děti volně hrát a jsou pro ně více odpočinkové.
V malé skupince, která umožňuje individuální péči, tak mají děti možnost zvykat si na bezpečné pobývání v dětské skupině, být schopné se na chvíli odpoutat od maminky a postupně se učit základní dovednosti samostatnějšího fungování. A hlavně zažívat to, co děti ve waldorfské školce zažívají – spoustu básniček, písniček, pohádek a her, tvoření z přírodních materiálů, útulné a přívětivé prostředí, pravidelný rytmus, dostatečné pobývání venku a možnost potkat nové kamarády.
Sedmikráska je vhodná i pro děti, které zatím nemají zkušenost se samostatným pobýváním v dětské skupině bez přítomnosti rodiče. Základní podmínkou je pouze určitá školková zralost (bez plen, schopnost komunikace …). Děti do Sedmikrásky jsou přijímány i během školního roku, vždy záleží na aktuální situaci.
Sedmikráska funguje během školního roku od druhého zářijového týdne. Prázdniny a volné dny jsou v Sedmikrásce identické se školními prázdninami a volnými dny na Praze 6 (podle ZŠ Dědina).
Paní učitelky mají vzdělání ve waldorfské pedagogice, pravidelně se účastní dalšího vzdělávání, působí jako zástupné paní učitelky v podobných waldorfských klubech pro děti bez maminek (Hnízdo, Včelička) a osm let provozovaly Klubík ve waldorfské mateřské školce Dusíkova, případně mají zkušenost s vedením klubu v mateřském centru.

Komunitní centrum Nesedím, sousedím

náhled souboru