Dotace na sportovní aktivity, kulturu, ekologii i památky

Praha 6 i v letošním roce připravila dotační programy, jejichž cílem je podpořit sport a aktivní trávení volného času, ekologické projekty, péči o zeleň nebo zachování architektonického dědictví.

Kulturní dotace

Jeden a půl milionu korun v oblasti kultury je formou dotací určeno pro akce, které nabízejí a podporují kulturní programy, které reflektují potřeby obyvatel a poskytují pestré možnosti kulturního vyžití pro různé cílové skupiny. Dotace budou poskytnuty buď aktivitám, které se uskuteční od května do konce tohoto roku, nebo na aktivity víceleté, které se rozprostřou až do konce roku 2024. Požadovaná částka na jeden projekt nesmí přesáhnout 500 tisíc korun. Žádost na elektronickém formuláři lze podat od 15. do 19. března.

Nad rámec vyhlášených programů poskytuje Praha 6 také jednorázové finanční dary do výše 10 tisíc korun na pořádání kulturní akce a do 25 tisíc na podporu sportovní nebo volnočasové akce. Formuláře s žádostí jsou k dispozici na webových stránkách úřadu.

 

Dotace na sport a volný čas

Dotace podporuje projekty, které rozšiřují stávající nabídku nebo iniciují vznik nových sportovních a volnočasových akcí v Praze 6, a to formou turnajů, závodů, běhů a nejrůznějších soutěží a dalších jednorázových aktivit. Účastníkům by měly nabídnout možnosti, jak trávit volný čas, rozvíjet talent a schopnosti, podpořit kladný vztah ke sportu a upevnit zdraví a zdravý životní styl. Čerpat ji mohou také organizace, které sportovní nebo volnočasové akce pořádají, a je jedno, zda jsou určené pro širokou veřejnost, rodiny nebo děti. Podmínkou je, že takto podpořené akce se musejí konat od 1. července do 31. prosince letošního roku. Předpokládaný celkový objem peněz určených na tento projekt je 1,5 milionu korun. Žádosti lze podávat od 13. března do 15. dubna.

 

Podpora ekologických aktivit

Dotační programy pro rozvoj ekologických činností letos Praha 6 podpoří částkou jeden milion korun. O celkem 700 tisíc korun se mohou ucházet projekty, které podpoří správné hospodaření s vodou, vylepšení a úpravy veřejných prostranství nebo veřejně přístupné zeleně. Z dotací chce radnice podporovat i ekologickou výchovu – školní zahrady a zelené učebny, budování a péče o naučné stezky a tabule, nebo ochranu přírody. Škála podporovaných činností zahrnuje i ekologické a přírodovědné vycházky, využití hospodářských zvířat až po rekonstrukce a výsadby sadů a stromořadí. Žádosti lze podávat od 25. 2. do 26. 3.

Kdykoliv během roku je možné požádat o příspěvek na údržbu vzrostlých dřevin. Za předpokladu 10% spoluúčasti lze dosáhnout až na příspěvek 25 tisíc korun. K žádosti je třeba přiložit fotografii stromu, určit místo, kde se nachází, a přidat údaje, jak je zhruba starý nebo jaký má obvod kmene. O přidělení příspěvku rozhodne komise pro životní prostředí. Ta také rozhoduje o přidělení darů na malé projekty v oblasti životního prostředí až do výše 10 tisíc, o které lze žádat prostřednictvím formuláře na webu.

 

Ochrana památek

Podávání žádostí v dotačním programu na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2021 bude možné podávat od 29. 3. do 30. 4., a to na stavební a restaurátorské práce. Cílem podpory je motivovat vlastníky těchto objektů k jejich účinnější ochraně, a tím přispět k udržení historické hodnoty čtvrti. Více informací k Památkové dotaci a formuláře ke stažení naleznete na www stránkách MČ Praha 6. Konzultace poskytne Odbor územního rozvoje, Ing. Martina Čečilová, tel:  220 189 975, e-mail: mcecilova{zavináč}praha6{tečka}cz

náhled souboru