Veřejná debata o modernizaci železnice Praha Kladno s odbočkou na letiště

V pondělí 22. června se v Ballingově sále v prostorách Národní technické knihovny uskutečnilo dlouho očekávané i avizované veřejné projednání tématu „Modernizace železnice Praha–Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla.

  • Datum publikace: 24.06.2015

Za MČ Praha 6 vystoupili starosta Ondřej Kolář a místostarostka Petra Kolínská. Jako hosté se diskuze zúčastnili Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek GŘ SŽDC, Ing. Bohuslav Stečínský, náměstek ředitele Stavební správy západ, SŽDC, Ing. David Krása, GŘ Metroprojekt, a. s. a Ing. Petr Zobal, hlavní inženýr projektu. Do zaplněného Ballingova sálu, který pojme 182 lidí v hledišti a 50 na balkonu, dorazilo ale diskutujících daleko víc, jak ukazují fotky stojících zájemců v ochozech. Diskuze trvala tři hodiny.

 

Stanovisko Městské části  Praha 6 k Modernizaci železnice Praha – Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla

Městská část Praha 6 považuje v souladu s programovým prohlášením Rady MČ modernizaci železniční tratě Praha Kladno s odbočkou na letiště za prioritu v oblasti dopravy. Městská část  Praha 6 konstatuje, že cíle Deklarace k modernizaci tratě Praha Kladno z roku 2008 nebyly naplněny a proto přijímá toto usnesení :

  1. MČ Praha 6 žádá Ministerstvo dopravy a jemu podřízené organizace, aby realizovaly všechny kroky potřebné pro realizaci projektu modernizace v programovacím období 2014- 2020.

  2. MČ Praha 6 požaduje s ohledem na historii příprav projektu, charakter území Prahy 6 a znalost místních poměrů realizovat úsek od stanice Praha-Dejvice do stanice Praha-Veleslavín ve variantě plně podpovrchové a žádá Ministerstvo dopravy, aby učinilo všechny kroky k realizaci této varianty.

  3. MČ Praha 6 požaduje realizovat prioritně provozní úsek Praha-Veleslavín – Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla, současně s realizací záchytného parkoviště Dlouhá míle.

  4. MČ Praha 6 žádá Ministerstvo dopravy a jemu podřízené organizace, aby při přípravě a realizaci projektu byl respektován citlivý přístup k prostředí a zachování paměti místa a architektonické řešení bylo realizováno formou soutěží.

  5. MČ Praha 6 žádá hlavní město, aby ve spolupráci se Středočeským krajem jmenovalo pracovní skupinu pro přípravu a realizaci záchytných parkovišť podél modernizované železniční tratě.

25.6.2015  v  Praze 6 
ikonka typu souboru application/pdf Stanovisko Městské části Praha 6 k Modernizaci železnice Praha–Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla [ PDF • 186kB ]

 

STUDIE PROVEDITELNOSTI 5/2015

Textová část:

1) ikonka typu souboru  manažerské shrnutí [ PDF • 1MB ]
2) ikonka typu souboru  průvodní návrhová část [ PDF • 16MB ] 
3) ikonka typu souboru  vyhodnocení 5/15 [ PDF • 22MB ]

Kompletní studie (včetně textové části):

ikonka typu souboru  Studie proveditelnosti 5/2015 [ ZIP • 726MB ]

 

náhled souboru

Veřejné projednávání Modernizace železnice Praha–Kladno

náhled souboru
[ JPG • 237kB • 1280×854 (8bit 3ch) ]

NTK 1

náhled souboru
[ JPG • 258kB • 1280×854 (8bit 3ch) ]

NTK 2

náhled souboru
[ JPG • 425kB • 1280×854 (8bit 3ch) ]

NTK 3

náhled souboru
[ JPG • 368kB • 1280×854 (8bit 3ch) ]

NTK 4

náhled souboru
[ JPG • 351kB • 1280×854 (8bit 3ch) ]

NTK 5

náhled souboru
[ JPG • 339kB • 1280×854 (8bit 3ch) ]

NTK 6

náhled souboru
[ JPG • 271kB • 1280×854 (8bit 3ch) ]

NTK 7