MČ Praha 6 vyhlašuje nový dotační program Kultura 2016

V rámci tohoto programu bude rozdělovat peníze mezi dva typy dotací:

  1. Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období leden – srpen 2016
  2. Víceleté dotace v oblasti kultury do konce roku 2019

Příjem elektronických žádostí bude zahájen 25.10. a ukončen 6.11. o půlnoci.

Cílem městské části Praha 6 (MČ Praha 6) v oblasti kultury je nabízet kulturní programy, které reflektují potřeby obyvatel v oblasti kultury a nabízejí pestré možnosti kulturního vyžití pro různé cílové skupiny vyváženě a nediskriminačně. Prioritami jsou projekty, které posilují v občanech pocit sounáležitosti a zájem o dění v lokalitě, podporují vznik nebo aktivitu kulturních center, udržování společenských kontaktů a uchovávání tradic a obyčejů.

 

O dotaci se mohou ucházet subjekty, jejichž projekty mají přínos pro MČ Praha 6, a to jak fyzické osoby, tak právnické osoby.

Maximální výše přidělené dotace je 500 000 Kč na projekt nebo na žadatele. Celkově jsou pro oba typy dotací k dispozici 2 mil. Kč. Žadatel může podat i několik žádostí v obou oblastech, jejich celková požadovaná částka však nesmí přesáhnout 500 000 Kč na jednoho žadatele. U víceletých projektů (jednoletých, dvouletých, tříletých nebo čtyřletých) se tato maximální částka násobí počtem let.

Subjekty mohou požadovat ve svých projektech také příspěvky investičního charakteru, a to max. do výše 100 000 Kč na projekt.

Hodnotitelé budou přihlížet k těmto kritériím – 1) kvalita žadatele a jeho zkušenosti, 2) kvalita předkládaného projektu a 3) přiměřenost rozpočtu.

Školení pro žadatele o dotaci se bude konat 8.10.2015 od 10 do 12 hodin nebo 14.10. 2015 od 16 do 18 hodin v zasedací místnosti ZMČ v 6. patře. Prosíme zájemce o školení, aby potvrdili svou účast buď na e-mailu jhrubes{zavináč}praha6{tečka}cz nebo telefonicky  220 189 188. Účast doporučujeme zejména novým žadatelům, kteří v roce 2015 ještě žádný kulturní projekt nepodávali. Novinky, kterými se tento dotační program liší od předchozího, budou zveřejněny na webu v sekci Kultura. Školení je zdarma.

Celé znění dotačního programu najdete v sekci Granty a dotace zde.

Více informací o dotačním programu Kultura 2016 poskytne Mgr. Romana Vylitová, vedoucí odd. kultury, tel.  220 189 510,

náhled souboru