Metropolitní plán připraven k připomínkování

Institut plánování a rozvoje zveřejnil návrh Metropolitního plánu – nového územního plánu Prahy. Představuje ho na aktuální výstavě „To je Plán!“ v Centru architektury a městského plánování (CAMP). K vidění je do 30. června a po tu dobu se k němu může vyjadřovat veřejnost.

Metropolitní plán zpracovává Institut plánování a rozvoje (IPR). V CAMPu se návštěvníci seznámí se základními principy plánu, ale především s jeho upraveným návrhem. V něm jsou zapracovány připomínky od dotčených orgánů, městských částí i veřejnosti. Plán se tak dostává do další fáze tzv. veřejného projednání, během kterého proběhne i další kolo připomínkování. Veřejnost i instituce se mohou opět vyjádřit. Připomínky lze podávat přímo na výstavě a nově také skrze online aplikaci či Portál Pražana.

V rámci vystavení plánu se uskuteční dvě samotná veřejná projednání, kde bude plán veřejnosti vysvětlen jeho autory, a to 30. května a 23. června.

Kromě výstavy plánuje IPR spolu s hlavním městem i informační tour po městských částech. V Praze 6 bude mít zastávku na Vítězném náměstí, a to ve středu 25. 5. od 12:00 do 20:00 hodin a ve čtvrtek 26. 5. od 14:00 do 18:00. Každý se tak může přijít zeptat na konkrétní dotaz i lokalitu v okolí svého bydliště.

V rámci doprovodného programu se bude konat řada komentovaných procházek. Do Prahy 6 zavítá vycházka 20. června a bude se zabývat fenoménem zahrádkářských kolonií a jejich významem. Sraz na akci je v 18 hodin před kinem Ořechovka.

Více informací o Metropolitním plánu i doprovodném programu najdete na metropolitniplan.praha.eu, kde také naleznete online aplikaci pro jeho připomínkování.

Po veřejném projednání budou všechny podané připomínky vyhodnoceny a výsledky budou zaneseny do nové podoby Plánu. Tento proces je v kompetenci pořizovatele, tedy Odboru územního rozvoje MHMP.

 Nový územní plán (MPP) vzniká od roku 2012. Návrh Metropolitního plánu byl poprvé veřejnosti představen v roce 2018 v rámci tzv. společného jednání, během něhož podávala veřejnost připomínky, ale svá stanoviska uplatnila zejména i ministerstva a úřady. Ve fázi společného jednání, která začala 16. 4. 2018, schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 6 svým usnesením č. 654/18 dne 21. 6. 2018 „Stanovisko MČ Praha 6 k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)“, které je veřejné. Od té doby probíhalo vypořádání připomínek zpracovatelem a pořizovatelem.

náhled souboru