Nařízení vlády ruší akce nad 100 osob a zavírá školy, vztahuje se i na svatby

Nařízením vlády se zavírají všechny základní a střední školy, gymnázia, učiliště a vysoké školy. S účinností ode dneška. Prosíme, neposílejte a nevoďte děti zítra do škol. Školky zůstávají otevřeny! Pro děti, které doma zůstat nemohou, intenzivně hledáme řešení a budeme vás neprodleně informovat.

Dále se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující 100 osob.

Obě nařízení platí do odvolání.

V rámci akcí pořádaných MČ Praha 6 se ruší: Velikonoce v Písecké bráně, Čarodějnice na Ladronce a koncert Carmina Burana. Dle nařízení vlády se ruší i Farmářské trhy na Kulaťáku.

Květnové a červnové akce zatím zůstávají v platnosti. Bude se postupovat dle aktuální situace.

Krizový štáb Prahy 6 zrušil také akce pro seniory a vítání občánků.

POZOR – vzhledem k uzavřeným školám nebude možné vydávat obědy pro seniory. Náhradní zásobování nyní zajišťujeme.


Zákaz konání akcí s předpokládanou účastí více než 100 osob se vztahuje také na sňatečné obřady, tj. při sňatečném obřadu nesmí být v obřadní síni přítomno více než 100 osob včetně oddávajícího a matrikářky.

náhled souboru