Personál školek i škol Praha 6 vybaví ochrannými pomůckami

Školy, školky i městská část obdržely metodiku ministerstva školství k obnovení provozu. Ta však vyvolává řadu kontroverzí. Manuál je nedostatečný v postoji k ochraně zaměstnanců. Krizový štáb Prahy 6 proto odsouhlasil vybavení škol a školek ochrannými pomůckami.

„Vážíme si našich pedagogů, proto je nad rámec doporučení MŠMT vybavíme dostatkem pomůcek. Personál školek, vzhledem k tomu, že roušky pro děti nebudou povinné, bude mít k dispozici respirátory FFP 2. Školám zajistíme potřebné množství jednorázových roušek,“ informovala radní pro školství Marie Kubíková. V každé školní budově bude instalován bezdotykový stojan na dezinfekci a všechna zařízení budou mít k dispozici také bezdotykové teploměry.

Většina kompetencí a zejména odpovědnosti, týkající se bezpečného provozu škol, je předána ředitelům. „Respektujeme doporučení MŠMT, ačkoli například to, že mají organizovat provoz před budovou, jsou mimo jejich kompetence i možnosti, jedná se přece o veřejný prostor,“ dodává radní. Otazníky zůstávají kolem organizace přestávek a obědů při velkém počtu skupin je nereálné dodržet rozestupy např. ve starších budovách.

Jaké kroky Praha 6 podniká před otevřením škol?  

  • Rada městské části poskytla všem školám a školkám účelové finanční prostředky na zajištění dezinfekčních prostředků, mycích prostředků a ochranných prostředků v celkové výši 2,5 mil korun navýšením provozního příspěvku.
  • Rada městské části zajistila nákup bezdotykových dezinfekčních stojanů pro každou školu a školku včetně organizování pravidelného doplňování dezinfekce.
  • Rada městské části zajistila nákup bezkontaktních teploměrů pro zjištění tělesné teploty dětí a žáků před vstupem do budov škol.
  • Rada městské části zajistila potřebné množství respirátorů, ochranných roušek a rukavic pro zaměstnance škol.
  • Ředitelé školek a škol dotazníkovým šetřením zjišťují počty dětí a žáků, které/kteří by od 25. 5. docházely/li do škol (MŠ a I. stupeň ZŠ, nově žáci 9. tříd od 11. 5. 2020) v souvislosti se zajištěním potřebného počtu zaměstnanců k otevření škol (15 dětí v neměnné skupině).

Praha 6

náhled souboru