Praha 6 finančně podpoří ekologické projekty

Městská část vypsala dotační programy na ekologické aktivity. Prioritně bude podporovat hospodaření s vodou i iniciativy ke zlepšení veřejných prostranství. 

Přístup k ekologickým dotacím je od letoška přehlednější. Ekologické dotace jsou rozděleny do čtyř programů: první je určený pro školy a školky, na jejichž projekty může jít až 250 tisíc korun. Z druhého mohou čerpat jednotlivci, spolky, společenství vlastníků jednotek a další veřejnost.

V rozpočtu městské části je na dotace pro veřejnost vyčleněna celková částka 400 tisíc korun, na jednu akci lze čerpat maximálně 50 tisíc korun.Příjem žádostí začíná 11. února a končí 12. března. Žadatelé se mohou přihlásit v rámci pěti témat. Kromě již zmíněné podpory pro hospodaření s vodou, tedy zodpovědného nakládání s dešťovkou, šedou vodou či zadržování vody v krajině, lze žádat o peníze na vylepšení a úpravy veřejných prostranství, veřejně přístupné zeleně, rekonstrukce a výsadbu sadů a stromořadí, vysazování veřejné zeleně a péči o ni. Radniční peníze lze využít i na komunitní projekty – zahrady, revitalizace vnitrobloků, drobné herní prvky či lavičky. Granty podpoří i užití hospodářských zvířat a opylovačů k údržbě luk nebo péči o hendikepované živočichy, provoz záchranných stanic a útulků. Praha 6 může přispět také na vzdělávací projekty a procházky přírodou.

„Nově se také žádosti budou projednávat na komisi životního prostředí už během měsíce března, abychom celý proces zrychlili a příspěvky se tak k úspěšným projektům dostaly ještě během brzkého jara, kdy sezona péče o zeleň startuje,“ říká předsedkyně komise životního prostředí Martina Kaňáková.

Třetí grantový program dovoluje celoročně čerpat až 10 000 korun na malé projekty a čtvrtý, který si získal velkou oblibu, nabízí dotaci na údržbu stromů do hodnoty 25 tisíc korun. O ně lze žádat v průběhu celého roku až do října. „Údržba vzrostlých stromů je poměrně drahá záležitost a často se volí levnější řešení: strom pokácet. Díky příspěvku od městské části se snažíme činit pravý opak: nekácet a dobře pečovat,“ doplňuje Kaňáková.

Veškeré podrobnosti najdete v odkazu www.praha6.cz/granty

náhled souboru