Praha 6 spouští dotační program v oblasti sportu

MČ Praha 6 vyhlašuje jednoletý dotační program Sport dětem – podpora sportovních klubů a tělovýchovných jednot sdružujících děti a mládež do 18 let.

  • Datum publikace: 08.07.2015

Cílem a prioritou je nabídnout dětem a mládeži:

  • kvalitní podmínky pro jejich tělesný a duševní vývoj

  • integraci v rámci osobnosti dítěte

  • pěstování mezilidských vztahů napříč věkovými skupinami

  • rozvíjení talentu a podporu schopnosti dítěte

  • zdravý životní styl

  • prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže

Na základě výšeuvedeného bude podpora sportu dětí a mládeže do 18 let směřována a realizována přes sportovní kluby a tělovýchovné jednoty se sídlem v Praze 6, které jsou způsobilé o tuto dotaci žádat (viz Podmínky a kritéria – Vyhlášení dotačního programu).

Oblasti zájmu dotačního programu Sport dětem 2015: sportovní kroužky a oddíly při sportovních klubech a tělovýchovných jednotách Prahy 6.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu na podporu: 3 000 000 Kč.

 

Termín školení pro žadatele: 22. 7. 2015 od 16 hodin nebo 27. 7. od 16 hodin – ÚMČ Praha 6, ulice Čs. armády 23, zasedací místnost zastupitelstva městské části, 6. patro. Školení bude trvat zhruba hodinu. Svou účast prosím nahlašujte na e-mailové adrese dtrojanova{zavináč}praha6{tečka}cz do 20. 7. 2015.

Víc informací naleznete na stránkách: www.praha6.cz/urednideska

 

náhled souboru