Přípravy na stavbu školky ve Vokovicích začaly

Zahradními úpravami a nezbytným kácením dřevin začala několik let připravovaná výstavba nové budovy mateřské školy ve Vokovicích. Díky ní již v příštím roce přibydou další místa pro předškolní vzdělávání.  

  • Datum publikace: 30.01.2023

„Touto novostavbou vytváříme kapacitně nová místa ve školce, která je v rámci Prahy 6 nesmírně oblíbená, zaměřená na pedagogiku podle Marie Montessori, což je u rodičů velice vítaná vzdělávací alternativa,“ říká místostarostka pro školství Mariana Čapková. Novostavba MŠ Vokovická nabídne čtyři třídy o celkové kapacitě 100 dětí. Školka má moderně navržený interiér s prostornou pobytovou střešní terasou, společný prostor pro tvořivou činnost a pohybové aktivity. Součástí výstavby bude i kompletní revitalizace zahrady, která bude vybavena zajímavými herními prvky. Počítá se s vysazením 18 stromů, 81 keřů a 115 popínavých rostlin, které budou stejně jako zahrada zavlažovány ze zachytávané dešťové vody. V rámci výstavby oplocení nového objektu dojde k přeložce stávající trafostanice situované u ulice Vokovická, čímž dojde k navýšení parkovacích stání o 6 míst.

V současné době probíhá kácení nezbytně nutných dřevin dle platného povolení. Práce jsou prováděny odbornou firmou, provoz školky nebude do prázdnin nijak omezen.

 

Předpokládaný harmonogram výstavby:

leden – únor 2023: kácení stromů a drobných porostů v minimálně nutném rozsahu

únor – červen 2023: výstavba gabionových opěrných stěn v severozápadním rohu zahrady MŠ pro přípravu osazení trafostanice

březen – říjen 2023: přeložka trafostanice včetně přeložky kabelových rozvodů v okolních ulicích a demolice stávající trafostanice

červenec 2023 – září 2024: výstavba nové budovy MŠ Vokovická včetně demolice stávající budovy

 

náhled souboru