Provoz mateřských škol na Praze 6 v období letních prázdnin – pilotní projekt v ZŠ a MŠ Antonína Čermáka

V letošním školním roce přichází městská část Praha 6 s pilotním projektem „Běžný provoz MŠ v období letních prázdnin“. Hlavním cílem tohoto projektu je pomoci rodičům vyřešit složitou situaci, kterou každoročně v průběhu letních měsíců se školkovými dětmi řeší, a to kam s dětmi, když nemám dovolenou a nemám dostatek finančních prostředků.

  • Datum publikace: 24.01.2024

Pilotní projekt bude probíhat v Mateřské škole Antonína Čermáka v období od 1. července 2024 do 23. srpna 2024. Běžný provoz bude určen všem dětem z Prahy 6, které v letošním školním roce navštěvují mateřskou školu, jejímž zřizovatelem je městská část. Snahou bude přijmout každé dítě. Rodiče budou děti přihlašovat pouze prostřednictvím registračního systémuMateřské školy Antonína Čermáka.

Při registraci bude nutné vyplnit údaje jako při běžném zápisu do mateřské školy. To se týká především dětí, které nenavštěvují Mateřskou školu Antonína Čermáka.

Registrační systém bude spuštěn od 14. února a uzavřen bude 20. března 2024, aby byl dostatek času na řešení situace, že případný zájem bude větší než předpokládaná kapacita (48 dětí na každý týden). V takovém případě budou přednostně přijímány děti z kmenové mateřské školy.

Rodiče budou mít možnost přihlásit své dítě k týdennímu pobytu (Po-Pá), a to maximálně na dobu 3 týdnů. Týdny na sebe mohou, ale nemusí navazovat. Po uzavření registrací obdrží rodiče e-mailem informaci/potvrzení o přijetí dítěte k letnímu provozu a o výši platby.

Letní pobyt bude nutné uhradit do 12. června 2024. Teprve po uhrazení předepsané částky vydá ředitel školy rozhodnutí o přijetí dítěte k letní docházce. Originál rozhodnutí obdrží rodiče v den nástupu dítěte do školky (nebude zasíláno žádným jiným způsobem).

Měsíční poplatek (školkovné) je v MŠ Antonína Čermáka 700,- Kč za měsíc. Tento poplatek bude nutné zaplatit bez ohledu na to, jak dlouho bude dítě v daném měsíci mateřskou školu navštěvovat. Vedle tohoto poplatku bude nutné zaplatit ještě stravné, které bude činit cca 250,- Kč za týden.

To tedy znamená, pokud bude dítě zapsané do školy na jeden týden, zaplatí 950,- Kč (700 + 250), bude-li chodit v jednom měsíci dva týdny, zaplatí 1200,- Kč (700+250+250). Pokud však bude dítě přihlášeno do školy na dva týdny, z nichž bude každý v jiném měsíci, tak zaplatí dvakrát 950,- Kč.

Předpokladem je, žekaždý týden budou otevřena 2 oddělení. Provoz budou zajišťovat pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci především ze školy Antonína Čermáka, ale i z řady mateřských škol Prahy 6. Finanční náročnost se bude odvíjet od počtu dětí a pracovníků. Aktuální předpoklad je 640 000 Kč, přičemž 70 % částky by hradila městská část a zbytek zaměstnavatelé, tedy samotné školy.

Vzhledem k tomu, že se bude jednat o pilotní projekt, bude po jeho skončení vyhodnocen. Důležitým kritériem pro případné pokračování projektu bude reálná účast dětí.

„Tady bych ráda vyzvala všechny rodiče, kteří se pro přihlášení dítěte rozhodnou, aby jejich děti v létě skutečně nastoupily. Pokud bude velká část dětí, které budou přihlášené, ale do školky nenastoupí, budeme opakování projektu v dalším roce velmi zvažovat,“ říká místostarostka městské části Praha 6 Mariana Čapková.

Vedle tohoto pilotního projektu ale bude dále pokračovat i nabídka ostatních mateřských škol MČ Praha 6, kterou představuje více než 40 týdenních táborů v období celých letních prázdnin, s výjimkou přípravného týdne.

 

náhled souboru