Radní Prahy 6 Marie Kubíková píše vládě: Přehodnoťte metodu testování žáků

Radní Prahy 6 pro školství Marie Kubíková otevřeným dopisem žádá vládu, aby pro plošné testování žáků na covid-19 přehodnotila plánované užití antigenních testů výtěrem z nosu. Opírá se přitom o závěry pilotního testování ve školách v Praze 6, podle nichž rodiče žáků před výtěrem z nosu preferují méně invazivní PCR testy ze vzorku získaného kloktáním. Radní též žádá, aby vláda umožnila pořádání adaptačních pobytů testovaných dětí, jež by napomohly opětovnému stmelení školních kolektivů.

„Podle našeho názoru testování nelze v případě dětí plošně nařídit ani vynutit, uvědomujeme si proto, že právě ochota dětí a rodičů k testování je naprosto zásadní. Proto na Vás apeluji, využijte závěry našeho pilotního projektu testování i závěry dotazníkového šetření mezi rodiči k dalšímu rozhodování při volbě druhu testů, které pro školy budete zajišťovat,“ píše Marie Kubíková v dopise, který adresuje premiérovi a členům vlády, v kopii pak i poslancům, senátorům a zástupcům dalších klíčových institucí. K dopisu je připojeno i odborné shrnutí pilotního testování žáků v Praze 6 od lékařů, kteří tento projekt zaštiťovali. 

Pilotního testování se v závěru února v Praze 6 účastnily první a druhé třídy tří základních škol a jedna třída mateřské školy. Projekt porovnával dvě metody testování – PCR test s odběrem vzorku kloktáním v domácím prostředí a antigenní test LEPU Medical z výtěru přední části nosu, jenž byl prováděn zdravotníky přímo ve školách. Obě tyto metody absolvovalo celkem 380 dětí, přítomnost viru pak byla odhalena jen u jednoho žáka.

Z následného dotazníkového šetření, v němž se od rodičů sešlo 191 vyplněných dotazníků, vyplynulo, že pro 39 % dětí byl výtěr z nosu nepříjemný až bolestivý – a to i přes to, že zdravotníci při odběru postupovali přesně podle návodu výrobce. „Taková negativní odezva velké části dětí se nám jeví jako naprosto klíčová a výrazně snižuje ochotu rodičů a dětí k pravidelnému testování,“ upozorňuje i za odborníky, kteří se na projektu podíleli, radní Kubíková. Pro antigenní testování ze střední části nosu se při zpětném dotazování vyslovilo pouze 18 % rodičů. Oproti tomu testy PCR s odběrem vzorku kloktáním v domácím prostředí hodnotilo téměř 58 % dotazovaných rodičů i dětí pozitivně.

„Společně s odborníky vidíme velký smysl v aktuálně probíhajícím očkování učitelů a pracovníků ve školství, neboť jde o přímou a nejúčinnější ochranu proti infekci covid‐19. Zároveň chceme přispět k tomu, aby se školy zase plně a co nejdříve otevřely všem žákům – ovšem pouze za podmínky, že to bude maximálně bezpečné. Nástrojem, jak toho dosáhnout, je pravidelné testování žáků, které nám poskytne relevantní výsledky a všichni zúčastnění – rodiče, děti i učitelé – jej budou považovat za smysluplné,“ uvádí se dále v dopise.  

Praha 6 by také ráda nabídla školám adaptační výjezdy.Zejména u dětí druhého stupně základních škol vnímáme velké psychické problémy a nutnost opětovného stmelení kolektivů. Proto  bychom rádi, co nejdříve to bude možné, nabídli našim dětem adaptační výjezdy mimo hlavní město. Věříme, že pokud jako zřizovatelé zajistíme PCR testování všech účastníků těchto pobytů, bude nám takový krok ze strany hygienické stanice i dotčených ministerstev umožněn,“ uzavírá radní Kubíková.

Celé znění dopisu a odborné shrnutí testování žáků v Praze 6 naleznete zde: https://drive.google.com/drive/folders/1vDlPGIUJpTZ7V9Y-ampccIG-0wwHKxuu?usp=sharing

 

náhled souboru