Šestka bruslí o Vánocích

Městská část Praha 6 vyhlásila jednoletý dotační program s názvem Šestka bruslí o Vánocích. Poprvé v historii by tak mohla mít Praha 6 oficiální místo určené pro venkovní zimní bruslení.

  • Datum publikace: 13.09.2015
  • Příloha: náhled souboru
    [ JPG • 707kB • 3600×2400 (8bit 3ch) ]

Cílem a prioritou programu je nabídnout občanům Prahy 6 odpovídající venkovní kluziště, které budou moci zdarma využívat nejen školky a školy spadající pod Prahu 6, ale i široká veřejnost. Dotace bude pokrývat náklady nezbytné k zajištění odpovídající venkovní ledové plochy. 

Dotační program bude vyhlášen ve čtvrtek 10. 9. 2015. Žádost o udělení dotace může zájemce podávat elektronicky na jednotném formuláři, který je k dispozici na internetových stránkách MČ Praha 6 (www.praha6.cz – Elektronické dotace), a to v termínu od neděle 11. 10. 2015 do čtvrtka 15. 10. 2015. Víc informací naleznou případní zájemci na úřední desce ÚMČ od 10. 9. 2015 a v systému e-dotací na webových stránkách Prahy 6 od 11. 10. 2015. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu na tento dotační program je 1 336 700 Kč.

O výsledcích dotačního řízení budou žadatelé informováni po schválení příslušnými orgány městské části.

O tom, kam si v Praze 6 budete moci jít během zimních svátků zabruslit, se včas dozvíte na našich webových stránkách koncem listopadu 2015.

náhled souboru