Šestka rozšiřuje kapacity škol, i pro děti z Ukrajiny

Školy v Praze 6 letos otevřou 44 prvních tříd, tedy o jednu více než loni. Do prvních tříd zatím přijaly celkem 1 114 dětí, další je mohou následovat po vyřešení odkladů školní docházky a dořešení vícečetných žádostí o přijetí. V detašovaných pracovištích je místo i pro ukrajinské děti.

  • Datum publikace: 22.06.2022

Při letošních zápisech do základních škol podali rodiče 1 932 žádostí o přijetí, včetně duplicitních a vícečetných žádostí do více škol. Podle informací ředitelů a ředitelek své místo ve třídách našly téměř všechny spádové děti, jejichž rodiče podali žádost o přijetí ve stanoveném termínu. Oproti původnímu předpokladu pět škol – ZŠ Antonína Čermáka, ZŠ Dědina, ZŠ nám. Svobody 2, ZŠ Norbertov a ZŠ T. G. Masaryka – otevřelo jednu třídu navíc. Pouze v jednotlivých případech, zejména u ZŠ Petřiny – sever, byla nepřijatým spádovým dětem nabídnuta možnost přijetí v jiné škole.

Navyšuje se nejen počet prvních tříd, ale i kapacity škol. V září budou slavnostně otevřeny nové třídy, kabinety a odborné učebny ve školách ZŠ nám. Svobody 2, ZŠ Emy Destinnové, díky tomu se kapacita škol zvýší až o 240 míst. Navýšení kapacit se v průběhu příštího školního roku dočká i ZŠ J. A. Komenského a ZŠ T. G. Masaryka.

Školky zřizované městskou částí přijaly 3 270 žádostí od 1 192 rodičů. Z toho bylo 275 přihlášek od dětí mladších tří let. Počet volných míst ve školkách, a tedy i přijatých dětí, se mění podle toho, jak se řeší odklady školní docházky, aktuálně je zaplněno 979 míst. „Už nyní s jistotou víme, že se nám do školek podařilo umístit všechny děti starší tří let a někde i mladší,“ uvedla radní Prahy 6 pro školství Marie Kubíková. V Praze 6 také od loňského roku funguje dětská skupina Sluníčko pro děti ve věku od dvou let.

V červnu Praha 6 uskutečnila také zápisy ukrajinských dětí do svých základních a mateřských škol. Do školek bylo odevzdáno celkem 97 přihlášek, do škol se hlásí 279 dětí. „Počítáme s využitím detašovaných pracovišť a vytvořením ukrajinských tříd při ZŠ Na Dlouhém lánu, kde bude využita kapacita školní družiny,“ doplnila Marie Kubíková. Další detašované pracoviště Praha 6 připravuje při ZŠ Marjánka, a to v budově sídla Anglo-německé obchodní akademie. Městská část se také rozhodla využít budovu MŠ Vokovická pro umístění ukrajinských dětí předškolního věku tak, že o rok odložila plánovanou demolici staré budovy. Pro další příchozí děti se připravuje adaptační skupina na zámečku Jenerálka.

 Foto: Rekonstrukce mateřské školky Tychonova

náhled souboru