Soutěž na podobu školky a bytových domů v Ruzyni má vítěze

Plánovaná výstavba bytových domů a mateřské školy na obecních pozemcích v Rakovnické ulici v katastru Ruzyně v Praze 6 má svou předběžnou podobu. Rada městské části schválila výsledky architektonické soutěže a ocenila její účastníky.

  • Datum publikace: 09.11.2021
  • Příloha: náhled souboru
    [ JPG • 175kB • 1024×576 (8bit 3ch) ]

Vítězem soutěže se stal návrh architektů Martina Němce a Petra Dvořáka z ateliéru A.D.N.S. architekti. Radní se ztotožnili s rozhodnutím odborné poroty, která ocenila urbanistické řešení respektující charakter a měřítko okolní zástavby. „Návrh citlivě navazuje na stávající zástavbu a zachovává od ní dostatečný odstup. Bytové domy s nájemními byty mají optimální skladbu a velikost, návrh také rozšiřuje veřejné prostranství Rakovnické ulice o předpolí navržených objektů,“ komentuje vítězný návrh místostarosta pro územní rozvoj Jakub Stárek. Porota ocenila individuální řešení jednotlivých domů. Kladně hodnotila také vytvoření venkovních soukromých prostor pro většinu bytových jednotek.

Sousedící dvoutřídní mateřská školka je navržena jako jednopodlažní se zelenou střechou. „Školka vhodně doplňuje strukturu zástavby a umožňuje snadnou změnu využití na multifunkční prostor,“ vyzdvihuje Stárek pozitiva, mezi něž patří vytvoření vnitřního atria a napojení školky přímo na zahradu. Vítězný návrh také respektuje ekonomické požadavky zadavatele. Z energetického hlediska je návrh hodnocený jako neutrální. Náklady na projekt i výstavbu nesměly podle zadání soutěže překročit 120 milionů korun.

 Výstavbou mateřské školy v Ruzyni městská část zvýší kapacity v lokalitě o padesát míst. Bytové domy mají sloužit k rozšíření nabídky nájemních malometrážních bytů. „Rádi bychom vyšli vstříc lidem, kteří vyrůstali na šestce, v dospělosti opouštějí byty či domy rodičů, chtěli by v naší městské části zůstat a nemají peníze pro koupi vlastní nemovitosti. Nově postavené malometrážní byty jim umožní zůstat a zároveň si třeba šetřit na vlastní bydlení,“ dodal místostarosta Stárek.

 V soutěži dle pravidel České komory architektů se sešlo celkem osm návrhů. Městská část finančně odměnila první tři soutěžní návrhy a udělila jednu zvláštní odměnu. Následovat bude jednací řízení bez uveřejnění s autory vítězného návrhu.

náhled souboru