Uzavření dětských hřišť

Dětská hřiště, která provozuje městská část Praha 6, jsou až do odvolání uzavřena. Důvodem tohoto omezení, jež vzešlo z rozhodnutí Hygienické stanice hlavního města Prahy, je stávající nepříznivá epidemická situace. 

Podle stanoviska Hygienické stanice hlavního města Prahy nemohou být provozována dětská hřiště, která nemají zajištěn pravidelný úklid a dezinfekci, a kde není určena osoba, která na pohyb na hřišti dohlíží. Hygienická stanice hl. m. Prahy takto rozhodla v návaznosti na krizové opatření vlády z 26. února, které důrazně doporučovalo dětská hřiště uzavřít. 

V souladu se stanoviskem hygienické stanice a vzhledem k tomu, že nelze na hřištích zajistit regulaci pohybu osob, ani eliminovat kontakty osob, jež nejsou z jedné rodiny, tedy městská část přistupuje k dočasnému zavření veřejných dětských hřišť. Jakmile to situace umožní, dětská hřiště budou opět rodičům a dětem zpřístupněna.

náhled souboru