Vánoční bazááárek podpoří hendikepované děti

Vánoční charitativní bazááárek vydělal 134 670 tisíc korun. Lidé nakupovali darované předměty a oblečení, přispívali pomocí QR kódu nebo darovací SMS. Letošní výtěžek pomůže dvěma šestiletým klukům z Prahy 6, kteří se potýkají s vážným zdravotním postižením. Peníze budou použity na rehabilitace a kompenzační pomůcky.

  • Datum publikace: 15.12.2023

Devátý ročník charitativního bazaru se konal v kině Dlabačov, díky aktivitě Nadačního fondu šestý smysl. Ten již několik let pomáhá sociálně slabším a zdravotně znevýhodněným dětem. Úzce spolupracuje se sociálním odborem městské části Praha 6, který pomáhá vytipovat vhodné příjemce pomoci. „Bazar se koná také díky nesmírné štědrosti obyvatel Prahy 6, kteří do něj darují hračky, knížky, sportovní vybavení, keramiku, bižuterii nebo oblečení, aby si je ostatní mohli za symbolické ceny nakoupit,“ říká místostarosta pro sociální oblast Marián Hošek. Součástí akce je i atraktivní hudební program, vystoupení klauna pro děti nebo promítání filmů.

Komu letošní bazááárek pomůže?

Matyáš H., šestiletý chlapec s těžkým kombinovaným postižením (mentální i pohybové).  Matyášek sám nechodí, nemluví, vydává pouze zvuky a jen částečně rozumí. Žije s maminkou a tatínkem, sourozence nemá. Maminka musela ukončit pracovní poměr, neboť péče o syna je velmi náročná a věnuje mu veškerý čas. Matyáškovi v jeho vývoji moc pomáhají rehabilitace a cvičení. Z výtěžku Vánočního bazááárku budou uhrazeny rehabilitace (ergoterapie) na klinice Fyzioland v Uhříněvsi, kam dochází pravidelně na ergoterepii jednou týdně.

Jáchym K., je šestiletý chlapec, který na první pohled vypadá jako zcela zdravé dítě. Bohužel trpí poruchou autistického spektra a má mentální postižení, což se v praxi projevuje například tak, že je neverbální, má velice špatné porozumění, nezvládá běžné sociální situace, je přecitlivělý na určité zvuky atd. Jáchym tedy vyžaduje neustálý dohled a pomoc při běžných každodenních činnostech.  V současné době rodina nejvíce řeší otázku Jáchymovy komunikace. Jáchym se s rodinnými příslušníky a s učitelkami v mateřské škole dorozumívá pomocí znakování. Příští rok má však nastoupit do školy, což pravděpodobně způsobí komunikační problém. Z výtěžku Vánočního Bazáárku bude zakoupen komunikátor s hlasovým výstupem v podobě tabletu se speciální aplikací, do které se nahrají obrázky s Jáchymovou slovní zásobou a Jáchym pak bude ve škole komunikovat tak, že si v aplikaci vyhledá příslušný obrázek a aplikace tento obrázek nahlas pojmenuje.

Jak můžete přispět?

Nadační fond má zřízenou veřejnou sbírku u Komerční banky s transparentním bankovním účtem, č. ú.: 107-5920070207/0100. Dárcovská DMS Nadačnímu fondu Šestý smysl – na tel. číslo 87 777 ve tvaru DMS SESTYSMYSL 30, DMS SESTYSMYSL 60 nebo DMS SESTYSMYSL 90

Více na nfsestysmysl.cz

náhled souboru