Celková rekonstrukce MŠ Tychonova

6. 1. 2022 Po dokončení sanace spodní stavby, vyzdívek příček a osazení oken pokračuje rekonstrukce objektu MŠ Tychonova prováděním skladby podlahových souvrství a rozvodů systémů technického zařízení budovy. 

náhled souboru  náhled souboru  náhled souboru
náhled souboru  náhled souboru  náhled souboru


 

Děti a rodiče navštěvující Mateřskou školu Tychonova se mohou těšit na zahájení nového školního roku 2022/23 v nově zrekonstruované budově. Budova i zahrada mateřské školy projde celkovou rekonstrukcí, která zahrnuje především výměnu špaletových oken a dřevěných rolet, rekonstrukci fasádního a střešního pláště, modernizaci školní kuchyně, výměnu veškerých zdravotně technických instalací, doplnění nuceného větrání, rekonstrukci vnitřních povrchů, modernizaci zahrady mateřské školy a rekonstrukci oplocení. S ohledem na umístění objektu v památkové rezervaci budou práce probíhat pod dohledem orgánů památkové péče.

Zhotovitel: SSK - stavby s.r.o.

Projektant: BOMART spol. s r.o.  

náhled souboru
[ JPG • 93kB • 480×640 (8bit 3ch) ]

1

náhled souboru
[ JPG • 139kB • 640×480 (8bit 3ch) ]

2

náhled souboru
[ JPG • 117kB • 640×480 (8bit 3ch) ]

3

náhled souboru
[ JPG • 109kB • 640×480 (8bit 3ch) ]

5

náhled souboru
[ JPG • 94kB • 640×480 (8bit 3ch) ]

4

náhled souboru
[ JPG • 113kB • 480×640 (8bit 3ch) ]

6

náhled souboru
[ JPG • 90kB • 640×480 (8bit 3ch) ]

7

náhled souboru
[ JPG • 117kB • 640×480 (8bit 3ch) ]

8

náhled souboru
[ JPG • 127kB • 640×480 (8bit 3ch) ]

9

náhled souboru
[ JPG • 127kB • 640×480 (8bit 3ch) ]

10

náhled souboru
[ JPG • 85kB • 640×480 (8bit 3ch) ]

11

náhled souboru
[ JPG • 95kB • 640×480 (8bit 3ch) ]

12

náhled souboru
[ JPG • 133kB • 640×480 (8bit 3ch) ]

13

náhled souboru
[ JPG • 101kB • 480×640 (8bit 3ch) ]

14

náhled souboru
[ JPG • 168kB • 640×480 (8bit 3ch) ]

15

náhled souboru
[ JPG • 139kB • 480×640 (8bit 3ch) ]

16

náhled souboru
[ JPG • 83kB • 480×640 (8bit 3ch) ]

17

náhled souboru
[ JPG • 105kB • 640×480 (8bit 3ch) ]

19

náhled souboru
[ JPG • 116kB • 640×480 (8bit 3ch) ]

18

náhled souboru
[ JPG • 91kB • 480×640 (8bit 3ch) ]

20

náhled souboru
[ JPG • 121kB • 480×640 (8bit 3ch) ]

22

Popis - ležatá kanalizace ve finále, nové stropy a další práce zahájeny.