Celková rekonstrukce MŠ Tychonova

6. 1. 2022 Po dokončení sanace spodní stavby, vyzdívek příček a osazení oken pokračuje rekonstrukce objektu MŠ Tychonova prováděním skladby podlahových souvrství a rozvodů systémů technického zařízení budovy. 

náhled souboru  náhled souboru  náhled souboru
náhled souboru  náhled souboru  náhled souboru


 

Děti a rodiče navštěvující Mateřskou školu Tychonova se mohou těšit na zahájení nového školního roku 2022/23 v nově zrekonstruované budově. Budova i zahrada mateřské školy projde celkovou rekonstrukcí, která zahrnuje především výměnu špaletových oken a dřevěných rolet, rekonstrukci fasádního a střešního pláště, modernizaci školní kuchyně, výměnu veškerých zdravotně technických instalací, doplnění nuceného větrání, rekonstrukci vnitřních povrchů, modernizaci zahrady mateřské školy a rekonstrukci oplocení. S ohledem na umístění objektu v památkové rezervaci budou práce probíhat pod dohledem orgánů památkové péče.

Zhotovitel: SSK - stavby s.r.o.

Projektant: BOMART spol. s r.o.  

Popis - ležatá kanalizace ve finále, nové stropy a další práce zahájeny.