MŠ Parléřova

Mateřská škola Parléřova
Parléřova 2a/47
169 00, Hradčany

http://www.msparlerova.cz

tel.:   734 448 521
datová schránka: b63kwua
ředitelka: Bc. Monika Mothejzíková, MBA
kapacita: 100 míst / 4 třdy
typ zařízení: MŠ
provoz: celodenní
pondělí až pátek: 6:45- 17:15

Aktuality

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Akce

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Popis školky


Mateřská škola je umístěna v jednopatrové, účelově postavené budově v atraktivní lokalitě na Pohořelci. Do tříd jsou děti rozděleny převážně podle věku, dvě třídy jsou určeny pro nejstarší děti a děti v povinném předškolním vzdělávání. Tyto třídy jsou shodně zaměřeny na přípravu na povinnou školní docházku, jsou vybaveny interaktivní technikou s kvalitními výukovými programy. Materiální vybavení tříd respektuje potřeby dětí dané věkové skupiny a podporuje vzdělávání ve všech oblastech podle školního vzdělávacího programu. Součástí mateřské školy je prostorná zahrada se vzrostlými stromy, účelně vybavená kvalitními herními prvky. Je využívána nejen k pobytu dětí venku, ale rovněž k společným akcím s jejich rodinami. Okolí školy poskytuje mnoho příležitostí k poznávání historických památek (např. Pražský hrad, Malá Strana, Strahovský klášter), ale také k vycházkám do přírody (např. Petřín). 

 

Zájmové aktivity


Nad rámec své pestré vzdělávací nabídky nabízí mateřská škola kroužky angličtiny, keramiky, které jsou vedené externími lektory v odpoledních hodinách.

Ceny (školkovné, stravné)


 Cena školného 695 Kč/měsíčně

 Cena celodenního stravného 3 - 6 let  42 Kč/den

 Cena celodenního stravného 7 - 10 let 46 Kč/den

Další informace


Školní vzdělávací program vychází z podmínek, které škole nabízí umístění v jedinečné lokalitě. Náležitá pozornost je věnována poznávání historických památek při tematických vycházkách, výtvarným a estetickým činnostem. Mateřská škola spolupracuje s kulturními a osvětovými institucemi (např. Národní galerií, Městskou knihovnou). Ve vzdělávání je kladen důraz na spokojenost dítěte a rozvoj jeho osobnosti v pohodovém prostředí, a na spolupráci s rodinou. Do vzdělávacího programu jsou zařazovány prvky logopedické prevence k podpoře správného vývoje řeči. Starší děti chodí pravidelně cvičit do SK Hradčany.