MŠ Libocká

Mateřská škola Libocká
Libocká148/66
161 00, Liboc

http://www.mslibocka.cz

tel.:   220 563 485
datová schránka: 8s7qt2g
ředitelka: Dana Chroustovská Bc.et Bc.
kapacita: 70 míst / 4 třdy
typ zařízení: MŠ
provoz: celodenní
pondělí až pátek: 6:30- 17:30
náhled souboru

Aktuality

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Akce

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Popis školky


• Škola se nachází v krásném prostředí Prahy 6, mezi Divokou Šárkou a Letohrádkem Hvězda.

• Jedná se o secesní patrovou vilu z roku 1913, která má okolo velkou zahradu rozdělenou na zóny- sportovní, výukové, relaxační, herní. Na zahradě bylo vybudováno krásné dopravní hřiště, bezbariérové pískoviště, multifunkční hřiště , mlhoviště, v současné době dobudováváme relaxační zónu, dále na zahradě je možnost v letním období  stolovat, kreslit...

• V zimě je možnost na zahradě bobovat, sáňkovat.

• V suterénu školy je kuchyně, sklady, šatna pro zaměstnance, plynová kotelna.

• Ve zvýšeném přízemí je šatna pro všechny děti, 2 třídy se sociálním zařízením.

• Po vyřezávaném secesním poschodí přijdeme do prostoru 1. oddělení, zde je místnost pro promítání filmů, piáno, sociální zařízení, v další místnosti jsou stolky a herna.

• V dalším poschodí jsou dvě nově zrekonstruované místnosti se sociálním zařízením

• 1. místnost: sborovna

• 2.místnost - mikrotřída pro 10 dětí, prostor na kroužky, semináře, k dispozici je piáno, připevněné skládací stolky.

• Naše podmínky umožňují dětem při dodržení stanovených pravidel, pohybovat se po školce za svými kamarády.

• Základní filosofií programu je tvořit mateřskou školu, kde je klid, kde se cítí děti dobře, umí se radovat a smát, kde panuje atmosféra důvěry, děti nejsou přetěžovány činnostmi nepříslušejícími jejich věku, ale kde je dostatek zážitků a možností k seberealizaci dítěte ve všech oblastech.

• Tvořit školu, která je otevřená rodičovské veřejnosti, která se stává spolutvůrcem programu pro děti.

• Mít na zřeteli, že výchova a vzdělávání je založena na kvalitě mezilidských vztahů v kolektivu dospělých i dětí.

• Uvědomovat si, že poznatky jsou prostředkem a ne cílem výchovy a mateřská škola se stává místem, kde děti získávají sociální zkušenosti a základní poznatky o životě.

• Naše snaha směřuje k tomu, aby dítě na základě rozvoje svých individuálních předpokladů, získalo základy klíčových, pro život důležitých kompetencí.

• Spolu se všemi vytvářet podmínky pro integraci dětí s postižením a dětmi se specifickými potřebami.

Zájmové aktivity


Rodiče mají možnost dítě přihlásit na kroužky :Keramika, flétna, folklórní tance ,,Libočanka", jóga, angličtina, plavání, týden lyžování v Chotouni -Hravé lyžování.

Angličtina s rodilým mluvčím -2x týdně , skupina max.po 10 dětech, metoda prožitkového učení.

Plavání pro všechny děti v Tuchlovicích, posuvné dno, 31 stupňů celsia.

Všechny kroužky fungují po celý rok. (1.pololetí : říjen - konec ledna, 2.pololetí : únor - konec května)

Na závěr školního roku 10 dní na škole v přírodě - cyklistika všeho druhu

Ceny (školkovné, stravné)


Školné ve školním roce 2022/2023 : 840,-Kč/měsíc

Stravné: 52 Kč,- / denní docházka , věková kategorie 3-6 let, 1040Kč/měsíc

              55 Kč,-/denní docházka, věková kategorie 6-7 let (OŠD) 1100/měsíc

              

 

Další informace


Velmi úzká spolupráce s rodiči, pravidelné schůzky, konzultace, aplikace společných nápadů do školky.

S odbornými pracovišti -SPC,PPP, klinický logopedem, FN Motol....

S domovy pro seniory ( Liboc, Bílá hora), kde probíhá celoroční projekt ,, Babičko, dědečku - pojď si se mnou hrát" , děti navštěvují seniory odpoledne 1x za dva měsíce, hrají s nimi společenské hry, tvoří výrobky. Tato spolupráce trvá již 20 let.

Naše školka 15 let velmi dbá na zdravé stravování, kolektivní tvorba jídelníčků, hlídání stabilizátorů v potravinách, vyjmutí uzenin z jídelníčků, správné stolování....