MŠ Na Okraji

Mateřská škola Na Okraji, příspěvková organizace
Maříkova 301/7a
162 00, Veleslavín

http://www.msnaokraji.cz

tel.:   235 357 590
datová schránka: stbku9h
ředitelka: Lenka Bártová
kapacita: 111 míst / 5 tříd
typ zařízení: MŠ
provoz: celodenní
pondělí až pátek: 6:45- 17:00
náhled souboru

Aktuality

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Akce

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Popis školky


Školka se nachází v klidném, na zeleň bohatém prostředí, v části vnitrobloku sídliště Petřiny, obklopena rozlehlou udržovanou zahradou se vzrostlými stromy. V roce 2022 slaví 60 let od svého otevření, v roce 2011 a 2012 prošla rekonstrukcí (elektroinstalace, sociální zařízení a dětské umývárny, školnický byt přebudován na novou malou třídu). V roce 2013 získala nový kabát - zateplení fasády, na jaře 2022 opravený zahradní domek.
Škola má kapacitu 111 míst, děti jsou rozděleny do tříd podle věku.
Hlavní aktivitou školky je snaha vytvořit dětem co nejpříjemnější, klidné zázemí a prostředí s nedostatkem nudy.
Školní vzdělávací program "Školka pro život" rozvíjí osobnost dítěte po stránce fyzické, psychické i sociální přirozeným způsobem.Zaměřujeme se na celkový rozvoj dětí, na vytváření příjemného, bezpečného a podnětného prostředí pro děti, na rozvoj sociálních dovedností (spolupráci, kamarádství, ohleduplnost, toleranci a respekt, na zdokonalování komunikativních dovedností a řešení konfliktních situací bez násilí).
Adaptace nových dětí je individuální, dle potřeby.

Zájmové aktivity


Angličtina pro předškoláky (Dotovaný program MČ Prahy 6 na podporu výuky jazyků)
Předplavecký výcvik (v bazénu Tuchlovice)
Výtvarka
Program: Sportující mládež,
Čtecí babičky

Ceny (školkovné, stravné)


Školné ve šk. roce 2021/2022 činí 584,- Kč/měsíc.
Předškolní děti /povinné předškolní vzdělávání/ jsou od platby osvobozeny. 
Celodenní stravné pro děti 3-6 let činí 46,- Kč/den, pro děti 6-7leté 50,- Kč/den.

Další informace


Spolupracujeme:
s okolními základními školami (ZŠ Petřiny sever - využití tělocvičny k pravidelnému cvičení - střídání tříd 1x týdně, ZŠ Věry Čáslavské /Petřiny jih/ -  návštěvy předškoláků v 1. třídách - před zápisem)
se Společností rodičů a přátel školy z.s. - každoměsíční kulturní pořady - divadýlka ve školce, oslavy Vánoc a Dne Matek, zahradní slavnost
Dle možností využití programů a pořadů pro předškolní děti (galérie, účast v různých soutěžích, exkurze - hasiči, knihovna, ...), dle zájmu návštěva solné jeskyně.