MŠ Na Okraji

Mateřská škola Na Okraji
Maříkova 301/7a
162 00, Veleslavín

http://www.msnaokraji.cz

tel.:   235 357 590
datová schránka: stbku9h
ředitelka: Lenka Bártová
kapacita: 111 míst / 5 tříd
typ zařízení: MŠ
provoz: celodenní
pondělí až pátek: 6:45- 17:00
náhled souboru

Aktuality

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Akce

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Popis školky


Školka se nachází v klidném, na zeleň bohatém prostředí, v části vnitrobloku sídliště Petřiny, obklopena rozlehlou udržovanou zahradou se vzrostlými stromy. V roce 2012 oslavila 50 let od svého otevření, v roce 2011 a 2012 prošla rekonstrukcí (elektroinstalace, sociální zařízení a dětské umývárny, školnický byt přebudován na novou malou třídu). V roce 2013 získala nový kabát - zateplení fasády, na jaře 2014 opravu přístupových schodišť a soklu.
Škola má kapacitu 111 míst, děti jsou rozděleny do tříd podle věku.
Hlavní aktivitou školky je snaha vytvořit dětem co nejpříjemnější, klidné zázemí a prostředí s nedostatkem nudy.
Školní vzdělávací program "Školka pro život" rozvíjí osobnost dítěte po stránce fyzické, psychické i sociální přirozeným způsobem.Zaměřujeme se na celkový rozvoj dětí, na vytváření příjemného, bezpečného a podnětného prostředí pro děti, na rozvoj sociálních dovedností (spolupráci, kamarádství, ohleduplnost, toleranci a respekt, na zdokonalování komunikativních dovedností a řešení konfliktních situací bez násilí).
Adaptace nových dětí je individuální, dle potřeby.

Zájmové aktivity


Angličtina pro předškoláky (Dotovaný program MČ Prahy 6 na podporu výuky jazyků)
Předplavecký výcvik (v bazénu Tuchlovice)
Výtvarka
Program: Sportující mládež,
Čtecí babičky

Ceny (školkovné, stravné)


Školné ve šk. roce 2020/2021 činí 711,- Kč/měsíc.
Předškolní děti /povinné předškolní vzdělávání/ jsou od platby osvobozeny. 
Celodenní stravné pro děti 3-6 let činí 39,- Kč/den, pro děti 6-7leté 42,- Kč/den.

Další informace


Spolupracujeme:
s okolními základními školami (ZŠ Petřiny sever - využití tělocvičny k pravidelnému cvičení - střídání tříd 1x týdně, ZŠ Věry Čáslavské /Petřiny jih/ -  návštěvy předškoláků v 1. třídách - před zápisem)
se Společností rodičů a přátel školy z.s. - každoměsíční kulturní pořady - divadýlka ve školce, oslavy Vánoc a Dne Matek, zahradní slavnost
Dle možností využití programů a pořadů pro předškolní děti (galérie, účast v různých soutěžích, exkurze - hasiči, knihovna, ...), dle zájmu návštěva solné jeskyně.