MŠ Mládeže

Mateřská škola Mládeže
Mládeže 1788/19
169 00, Břevnov

http://www.jakomenskeho.cz

tel.:   233 356 131
datová schránka: um98sz7
ředitelka: Ing. Ivana Koubková
vedoucí učitelka: Mgr. Martina Feltovičová
kapacita: 100 míst / 4 třdy
typ zařízení: ZŠ a MŠ
provoz: celodenní
pondělí až pátek: 6:30- 17:00

Aktuality

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Akce

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Popis školky


Hlavním cílem vzdělávacího programu „Klíčkem otevíráme svět“ je:

Každý den najít, vidět, objevit něco nového, dozvědět se, uvědomit si, pochopit…, a to vše přirozenou nenásilnou formou pomocí her, pohybových dovedností, písniček, výtvarnou tvorbou v pohodovém a kultivovaném prostředí.

K čemu naše děti vedeme?

Aby se nadále chtěly učit, nebály se řešit problémy, uměly komunikovat mezi sebou a s ostatními, uměly se pohybovat ve společnosti, poznávaly samy sebe a ve školce se jim líbilo.

 

Cíle vzdělávání

Jsou zapracovány v našem ŠVP (školním vzdělávacím programu) a vycházejí z požadavků a z cílů RVP pro předškolní vzdělávání, kterým je vytváření předpokladů pro pokračování v dalším vzdělávání dítěte, rozvíjení zdravého citového, rozumového, tělesného vývoje dítěte, osvojení si základních pravidel společenského chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. 

Naše škola se snaží prostřednictvím prožitkového učení, spontánních i řízených činností, nabídkou vhodných námětů, pomůcek a her připravovat dítě na život.  Děti jsou ve třídách podněcovány ke vzdělávání rozmanitými činnostmi. Podle potřeb a zájmu dětí je nastaven denní program, děti se spoluúčastní na jeho vytváření.

 

Spolupráce s rodinou

Mateřská škola je nezbytným doplňkem rodiny, dochází zde k prvnímu kontaktu dětí s vrstevníky a k přirozenému učení mezi nimi. Je to první instituce, kterou děti navštěvují. Snažíme se o vytváření důvěryhodného prostředí nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče, o navazování vzájemného kontaktu. Rodiče mají možnost účastnit se každodenního života ve školce svým vstupem do třídy, možností promluvit s pedagogy, v případě potřeby si sjednat individuální konzultaci. Účastnit se akcí školy. Rodiče jsou prostřednictvím nástěnek a výstav prací  seznamováni s činnostmi, které ve škole děti provádějí.

 

Zájmové aktivity


Zájmové kroužky pro děti:

- keramika pro děti 

- příprava na školu – předškoláci

- děti s odkladem školní docházky práce na třídě - portfolio dítěte

- školu v přírodě

- dílny pro rodiče a děti

- 1x týdně cvičení Sportující mládež s Nikolou - zdarma

- angličtina pro předškolní děti a nejmenší

- koužek flétny

- sportovní a pohybový kroužek

- Eko kroužek

Ceny (školkovné, stravné)


Úplata (školné) pro rok 2020/2021: 630Kč/měsíc

 

Stravné  děti 3 - 6 let - 38 Kč/den    

              děti 7-10 let - 42 Kč/den