MŠ Pod Novým lesem

ZŠ a MŠ Červený vrch
Pod Novým lesem 98/8
162 00, Veleslavín

http://www.zscvrch.cz

tel.:   235 365 987
datová schránka: 9ie3dfp
ředitelka: PaedDr. Marie Cibulková
vedoucí učitelka: Iveta Bílková
kapacita: 45 míst / 2 třdy
typ zařízení: MŠ
provoz: celodenní
pondělí až pátek:7:00- 17:00
náhled souboru

Aktuality

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Akce

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Popis školky


Mateřská škola Pod Novým lesem, kterou najdete v centru starého Veleslavína, je školka s bohatou tradicí. Byla uvedena do provozu v roce 1925. Přestože budova nebyla účelově stavěná jako školka, uspořádání a vybavení zcela vyhovuje podmínkám a provozu mateřské školy. Vzhledem k tomu můžeme říci, že je to škola rodinného typu. A děti se zde také tak cítí.

Budova je dvoupodlažní, v prvním podlaží se nachází třída I. oddělení, lehárna, šatna a vestibul. Ve druhém podlaží je třída a herna II. oddělení, kancelář a jídelna.  Mateřská škola má kapacitu 45 dětí, které chodí do dvou tříd věkově rozlišených ( 3-4,5 let a 4,5-6 let). 

Školní zahrada je netradičně zařízená, kopíruje terén a při její úpravě se toho využilo  k zabudování moderních relaxačních a cvičebních prvků, které podporují rozvoj základních pohybových dovedností dětí.

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „Svět kolem nás“, který je zaměřen na rozvoj prosociálních potřeb, dovedností a návyků dětí.  Lokalita, ve které se školka nachází, umožňuje  věnovat se ve větší míře  ekologické  výchově a to ve spojení s estetickou výchovou. Základní pedagogickou metodou je hra prováděná formou činnostního, smyslového a prožitkového učení.

Adaptační program je nastaven individuálně, dle vyspělosti a potřeb každého dítěte. Ve stravování preferujeme prvky zdravé výživy, děti mají zvýšený příjem ovoce a zeleniny. Pitný režim je samozřejmostí a je k dispozici po celý den.

 

Zájmové aktivity


2x týdně výuka anglického jazyka ve 2 skupinách. Výuku vede kmenová učitelka MŠ(s potřebnou jazykovou zkouškou a praxí v zahraničí). Výhodou je znalost prostředí, znalost individuálních potřeb dětí a především znalost předškolních metod a forem práce.

1x týdně kroužek výtvarné a pracovní výchovy, kde se děti seznamují s netradičními technikami, rozvíjejí si svou grafomotoriku, fantazii, kreativitu.

 

Ceny (školkovné, stravné)


školné - 577,- Kč

stravné: 3-6leté děti    celodenní: 45,-

                 7leté děti       celodenní: 48,-

 

Další informace


Významnou úlohu v celém výchovně vzdělávacím procesu má úzké propojení se základní školou. Pořádáme řadu společných akcí a projektů, které mají vliv na přípravu dětí na vstup do ZŠ, na rozvoj prosociálních návyků, toleranci a vzájemnou empatii. Spojení se základní školou nám také dává možnost pravidelně,1x týdně navštěvovat tělocvičnu, využívat její hřiště, školní knihovnu a v jarních měsících i školní bazén, kde děti pod vedením lektora získávají elementární plavecké návyky,

1x za měsíc máme v MŠ divadelní představení, koncert či výchovný program, popř. děti přímo navštíví divadlo. 1x ročně jezdíme na výlet. 

V mateřské škole pracuje kvalitní rodičovské sdružení, spoluorganizuje a účastní se nejrůznějších akcí, které vedou k prohloubení vzájemných vztahů.