Fakultní MŠ se speciální péčí

Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681/20
160 00, Vokovice

http://www.skolka.org/

tel.:   731 181 954
datová schránka: 4jprpjk
ředitelka: Mgr. Irena Hanyš Holemá, PhD.
kapacita: 115 míst / 5 tříd
typ zařízení: MŠ
provoz: celodenní
pondělí až pátek: 7:00- 17:00
náhled souboru

Aktuality

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Akce

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Popis školky


Naše mateřská škola je pětitřídní. Čtyři "velké" třídy pro 26 dětí, kde je realizováno inkluzivní vzdělávání. Tyto třídy navštěvuje několik dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.  Jedna třída je speciální, určená pouze dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (6 - 11 dětí). Dětskou část společenství naší mateřské školy tedy tvoří maximálně 115 dětí, dospělou část paní ředitelka, zástupkyně ředitelky, jedenáct učitelů, speciální pedagog, asistenti pedagoga, školnice, dvě uklízečky a tři kuchařky. Důležitou součástí naší mateřské školy je i speciálně pedagogické centrum, které poskytuje své služby nejen naším dětem, ale i dalším klientům především z Prahy 6, zde pracují 2 speciální pedagožky a psycholožka. Naše mateřská škola je zřizována mětskou částí Praha 6. Jsme rovněž fakultní mateřskou školou, takže u nás praktikují studenti vysokých a vyšších odborných škol.

Za neopominutelnou součást našeho společenství považujeme rodiče, kteří se skrze svůj KLUB rodičů významně podílejí na směřování naší mateřské školy.

Usilujeme tedy o to, aby naše mateřská škola byla otevřeným prostorem (skutečně i v přeneseném významu slova) výchovy, kde dítě bude vyrůstat v co nejpřirozenějším sociálním prostředí, kde mu nebude bráněno, aby z něj vyrostla osobnost s vlastním názorem i vlastní zodpovědností. Přejeme si, aby naše mateřská škola byla místem, kde se dítě bude moci skutečně jako partner setkávat s druhým (dítětem, učitelem, rodičem i babičkou spolužáka), kde bude naslouchat druhému i bude jemu nasloucháno. Abychom dostáli těmto cílům jsou všechna naše oddělení věkově smíšená, naši rodiče mají samozřejmě přístup do tříd a mohou se po dohodě účastnit denního programu. U rodičů nastupujících dětí pak trváme na adaptačním programu s jejich přítomností. Kromě toho pořádáme SPOLEČNÉ AKCE, kterých se účastní rodiče se svými dětmi i absolventi se svými rodiči a mladšími sourozenci, vnoučata se svými prarodiči, mezi které patří Drakiáda, Vánoční setkání, Masopust, Vynášení moreny, Den dětí a Táborák). Na pořádání společných akcí se významnou měrou podílí KLUB rodičů a rodiče - dobrovolníci.

Naše mateřská škola disponuje velkou zahradou s dřevěnou věží, pískovišti, houpačkami, domečkem a rajským dvorkem s vlastní studnou a bylinkovými záhony. Na naší zahradě hraje zásadní roli přírodní prostředí. Vše na zahradě je z přírodních materiálů: dřevo, klády, kameny. Zahrada zároveň poskytuje dostatek volného prostoru pro pohyb dětí, není výrazně zastavěna herními prvky a rovněž dětem nabízí možnost setkání s různými formami ekosystémů (kameniště, zákoutí s keři, záhony s cibulovinami a podobně). Díky své velikosti (cca 6500 m2) je významnou zelenou plochou v rámci okolí školy.

Zájmové aktivity


Zájmové kroužky v naší mateřské škole organizujeme ve spolupráci s Klubem rodičů; bez této spolupráce by kroužky v této podobě nemohly existovat. Kroužky jsou vedeny kvalitními lektory, usilujeme o to, aby i práce v kroužcích souzněla s filosofií naší mateřské školy. Rovněž dbáme na to, aby počet dětí v kroužcích nebyl na úkor pohodě dětí a kvalitě práce, takže je v kroužcích poměrně malý počet dětí, který nelze překročit. Kromě "běžných" zájmových činností, jako je keramika, angličtina, hudební a dramatický kroužek, otvíráme i kroužky nějakým způsobem zvláštní: předškolák, relaxační keramiku, která je více terapií než tvorbou a od letoška i kroužek využívající metody Feuersteinova instrumentálního obohacování.

Kroužky probíhají od 1. října do 30. května. Odpadlé hodiny budou nahrazeny v jiném termínu, obvykle nahrazujeme zrušené hodiny v červnu. Nebude-li možné hodinu nahradit, bude snížena platba za kroužek pro druhé pololetí, bude-li zrušeno více než dvě až tři hodiny ve druhém pololetí (tolik lze obvykle nahradit v červnu), vrátíme poměrnou část ceny kroužku.

Ceny (školkovné, stravné)


školkovné 2021/22 - 860,- / měsíc,   2022/23  880,- /měsíc

stravné        40-/ celodenní strava- děti od 3 do 6 let

                     42,-/ celodenní strava - děti nad 6 let

 

Další informace


Každoročně pořádáme ve spolupráci s Klubem rodičů několik celoškolních akcí, kterých se účastní děti se svými rodiči, prarodiči, staršími i mladšími sourozenci, naši absolventi či přátelé naší mateřské školy. Pořádání společných akcí hraje velkou roli při vytváření společenství v naší mateřské škole. Každá akce je nejen společným zážitkem účastníků akce jako diváků a aktérů, ale také prostorem, kde si mohou rodiče prostě popovídat, děti pohrát na zahradě a podobně. Chronologicky jsou to Drakiáda a dračí dílna, Oslava Sv. Martina, Vánoční oslava, Masopust, Vynášení Moreny, Táborák.