Waldorfská MŠ

Waldorfská mateřská škola
Dusíkova 1946/3
162 00, Břevnov

http://www.wmsdusikova.cz/

tel.:   235 363 940
datová schránka: ssn3r6i
ředitelka: Iveta Perglerová
kapacita: 120 míst / 5 tříd
typ zařízení: MŠ
provoz: celodenní
pondělí až pátek: 7:15- 16:45

Aktuality

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Akce

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Popis školky


Školní vzdělávací program “Waldorfská mateřská škola“ vychází z principů waldorfské pedagogiky a dalších stylů přirozeného života.
Ke všem činnostem děti používají vždy skutečné nářadí a nástroje.
Absence televize, videa a jiných technických vymožeností, protože je děti ke svému vývoji v tomto období nepotřebují, naopak jim ubírají síly, které budou potřebovat k učení ve škole.
Hlavním cílem je harmonický vývoj celého člověka, nejen jeho intelektu, při respektování vývojových zákonitostí a zvláštností.
Hlavními metodami je napodobování a vzor, přičemž napodobování je svobodný akt dítěte v příkladném prostředí.
Podpora hry, experimentování, tvořivosti a fantazie. Brání předčasnému intelektuálnímu vývoji, který je nepřiměřený věkovým zvláštnostem dítěte.

Zájmové aktivity


Odpolední činnosti pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky jsou  pouze pod vedením našich  pedagogů. Jiné kroužky u nás nenajdete.

Ceny (školkovné, stravné)


Cena školkovného za měsíc: 710,- Kč bez stravného. Předškolní děti jsou po dobu max. 12 měsíců od platby osvobozeny. 
Záloha na stravné 800/měsíc, děti nad 6 let 900/měsíc.