MŠ Na Dlouhém lánu

Mateřská škola Na Dlouhém lánu
Nechanského 589/3
160 00, Vokovice

http://www.naseskolka.cz

tel.:   235 361 674
datová schránka: pm7ku87
ředitelka: Bc. Michaela Petráňová
kapacita: 100 míst / 4 třdy
typ zařízení: MŠ
provoz: celodenní
pondělí až pátek: 6.30-17.00 h

Aktuality

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Akce

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Popis školky


Škola je umístěna ve staré zástavbě Prahy 6 ve Vokovicích mimo průmyslovou a dopravní oblast. Školu obklopuje prostorná  zahrada se vzrostlými stromy, s hřištěm pro děti, letním mlhovištěm a přírodním mobiliářem. Tv prvky rozvíjející přirozený tělesný rozvoj dětí.  Třídy jsou plně vybaveny kvalitním dřevěným nábytkem pro děti, hračkami, metodickými pomůckami, interaktivními tabulemi, lezeckou stěnou. V letních měsících roku 2015 proběhla kompletní rekonstrukce školy i zahrady. V naší MŠ probíhají kroužky zajištěné externími subjekty: Keramika, Kroužek Všesportovní a Angličtinka.

Zájmové aktivity


Kroužky za úplatu: Keramika, Kroužek Všesportovní, Angličtinka.

Angličtinu pro předškolní děti částečně dotuje MČ Praha 6, částečně hradí rodiče.

Další aktivity : 

Školka se v rámci interního projektu globálního rozvoje Mít se k světu věnuje ekologické praktické výuce na školní zahradě. Jsme zapojeni do projektu Recyklohraní a Záhony pro školky.

Rudolfínek: pravidelně docházíme na hudební pořady pro děti do Rudolfina  - návštěva Rudolfina 5x za rok se 3. a 4. třídou.

Pokračování v projektu Celé Česko čte dětem.

Spolupráce s domovem pro seniory Elišky Purkyně - jednou ročně starší děti navštíví seniory s připraveným pásmem písní a básniček a vyrobí drobné dárky. Podporujeme mezigenerační vazby. 

Spolupracujeme se ZŠ Na Dlouhém lánu - návštěva předškoláků v 1. třídách ZŠ, děti ze základní školy našim dětem připravují mikulášskou nadílku.

Spolupracujeme se ZUŠ Ch. Masarykové - navštěvujeme koncerty hudební školy, jednou ročně navštěvuje ZUŠ naší školku s ukázkou hudebních nástrojů, společně si s dětmi zazpíváme.

Od roku 2011 finančně podporujeme vzdělávání chlapce z Ugandy v rámci projektu Adopce na dálku organizace Charita Praha.

V rámci polytechnické výchovy umožňujeme dětem práci na ponku (zacházení s nástroji, zatloukání hřebíků, práce se dřevem apod.). Učíme je manuálním a řemeslnickým  činnostem.

Ceny (školkovné, stravné)


Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 :

Výše příspěvku činí 727,- Kč měsíčně.

Pro děti, které se účastní povinné předškolní docházky, je docházka do MŠ bezúplatná./ ŠZ , §123 odst. 2/

Stravné: 2022/2023

Děti od 3-6-let: Denní taxa stravného činí 52,- Kč .

Děti, které dovrší ve školním roce 2022/2023 sedm let, činí denní taxa stravného 60,- Kč viz. Školní řád školní jídelny.

Další informace


Podrobné a aktuální informace o škole a jejích aktivitách najdete na webových stránkách školy: www.naseskolka.cz

datová schránka školky: pm7ku87