MŠ Sbíhavá

Mateřská škola Sbíhavá
Sbíhavá II, 2/360
162 00, Liboc

http://www.sbihava.cz

tel.:   775 708 854
datová schránka: mqykyxq
ředitelka: Bc. Helena Petříčková
kapacita: 101 míst / 6 tříd
typ zařízení: MŠ
provoz: celodenní
pondělí až pátek: 7:00- 17:00
náhled souboru

Aktuality

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Akce

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Popis školky


Jsme rádi, pokud jsou u nás děti spokojené a šťastné. Vítáme spolupráci s rodiči.

Naší snahou je, aby mateřská škola byla pro děti příjemná, hravá, pokračováním rodiny.

Máme zájem o úzký kontakt s rodiči, abychom se navzájem na sebe těšili a spolu spolupracovali.

Rozvíjíme u dětí vztah k výpočetní technice která zaujímá v dnešní době nezastupitelné místo. Děti umí intuitivně ovládat výpočetní techniku, počítač, interaktivní tabuli, tablet nebo chytrý telefon. Tyto technologie jsou a budou součástí jejich života. Jde o to, naučit děti s technikou pracovat při dodržování základních psychohygienických podmínek. Technologie pomáhá formou výukových aktivit rozvíjet myšlení a cvičí koncentraci. Děti se adaptují na pomůcky, které budou využívat na základní škole. U nás mají děti k dispozici na výuku tři interaktivní tabule.

Třídy:

Svoji charakteristikou jsou si třídy podobné, program je dát ŠVP, který k dispozici ve vestibulu v hlavní budově a v šatně žabiček.

Všech šest tříd je heterogenních od 3 do 6 let. V takových skupinách funguje třída na základě komunikace, spolupráce, děti se učí zodpovědnosti, ohleduplnosti, vzájemné pomoci, tak jako v rodině.

Třída žabičky je zaměřena na pobyt venku a výuku v přírodě, inspirovaná lesní MŠ. Vzdělávání se uskutečňuje venku v sepětí s přírodou, děti jsou vedeny k samostatnosti, zodpovědnosti za to, co dělají. Své poznatky z přírody rozvíjejí v zázemí MŠ, kde mají k dispozici třídu a hernu, dle hygienických norem. Hra v přírodě u dětí inspiruje kreativnost, komunikační schopnosti, plánování ale i sounáležitost k přírodě. Třída má zpracovaný svůj ŠVP dle zaměření.

Třída Kočičky, od září 2021 je třída bilingvní - jedna paní učitelka s dětmi komunikuje pouze anglicky, druhá česky.

Ve třech třídách ve školním roce 2021/2022 máme děti s podpůrným opatřením, se kterými pomáhají asistenti pedagoga

Nevyhýbáme se ani projektům na mezinárodní spoluprácismile.

Jsme rádi, že své poznatky z fungování předškolního vzdělávání v ČR můžeme předávat dál. Praxi, stáž u nás vykonávají jak české, tak i zahraniční studentky.

Důležité jsou jak vztahy na pracovišti, vzájemná spolupráce a důvěra celého kolektivu, tak i vztahy s rodiči.

Škola nabízí:

- pro veřejnost pronájem prostor na oslavu narozenin,

- pestrý každodenní vzdělávací program (dle Školního vzdělávacího programu "Společnou cestou - Aby nám všem, dětem a rodičům bylo dobře“)

ICT na škole:

- interaktivní tabule

Škola je metodickým centrem pro učitele v programu Školka hrou - rozvíjení digitálních technologií

Nabízíme:

- tým profesionálních pedagogů

- zázemí prostorné školky ve funkcionalistickém stylu se zahradou, v blízkosti obory Hvězda

- integrovanou lesní třídu

- snažíme se o individuální přístup, činnosti v malých skupinkách, těsnou spolupráci s rodinou

 

Projekty na škole:

Projekty na škole zajišťuje ředitelka školy.

Multikultura v naší MŠ

Projekt zaměřen na zahraniční stáže pedagogů v rámcu EU a jejich podporu vzdělávání v rámci práce dětí s OMJ.

Doba trvání: 1.1. 2020 - 30.6. 2022

náklady : 364 824,- Kč

Šablony III - Otevřená škola III

Celková výše podpory 251 241,- Kč

Doba trvání: 1.9.2021 - 30.6. 2023

zaměření - školní asistent, sdílení zkušeností pedagogů, projektový den v MŠ, odborně tématická setkání- odborník a rodiče.

Šablony II - Otevřená škola II 

Celková výše podpory činí 549.122,- Kč.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit.

Doba trvání:

Harmonogram realizace projektu
Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 09. 2019
Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 08. 2021
Doba trvání projektu 24 měsíců

Projekt na Podporu digitálních kompetencí učitelů

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_067
Název výzvy: Výzva č. 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního
vzdělávání II v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: Dobrá škola II

Dobrá škola II V části projektu pro MŠ se účastníme jako nefinanční partneři.

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012338

Celková částka: 8 045 315,00 Kč

  Projekt - Program Přečti

propojuje příjemným a nenásilným způsobem svět seniorů a dětí. Senioři jednou týdně docházejí do mateřské školky předčítat pohádku. Děti tak získávají “svou” kouzelnou pohádkovou babičku či dědečka a ti zase na oplátku mohou načerpat energii z nefalšované dětské radosti.

Senioři se stávají pohádkovými čtecími babičkami a dědečky, kteří chodí pravidelně číst dětem pohádky. Právě díky pravidelnosti se zde otevírá prostor pro vznik mezigeneračních vazeb a dialogů. Děti při poslechu rozvíjejí svou fantazii a znalost jazyka. Mohou vstřebat od seniorů klid a rozvahu a přiblížit se odlišné generaci. Senioři na oplátku mohou načerpat energii z radosti, upřímnosti a vitality těch nejmenších.

Projekt "Sportující mládež"

Od října 2017 se školka zapojila do projektu Sportující mládež. Každou středu vždy od 10,30 děti z jedné třídy budou sportovat s trenéry. Děti se tak mohou lépe rozvíjet a připravit se na pozdější libovolnou sportovní aktivitu v kroužcích či sportovních oddílech.

Projekt "MEZI NÁMI povídej"

Chceme, aby se potkávali zejména ti nejstarší s těmi nejmladšími, aby k sobě našli cestu a objevili, jak krásné a zajímavé jsou jejich světy. Vnímáme malé děti, seniory i aktivní střední generaci jako přirozené vzájemné partnery, kteří si mohou navzájem poskytnout radost ze života, moudrost a energii. Propojujeme generace malých dětí a seniorů z domovů důchodců a také ty, kteří se chtějí podílet na naší činnosti.

Naším cílem je zprostředkovávat předávání zkušeností seniorů dětem a dospělým.

  • Považujeme za důležité, aby se ti nejmladší učili úctě a respektu ke stáří.

  • Chceme, aby senioři mohli čerpat energii z radosti a živelnosti těch nejmladších.

  • Vítáme všechny iniciativy, přímou účast i materiální či finanční podporu ze strany sociálně zodpovědných firem, podnikatelů, skupin či jednotlivců.

  • Vítáme nové názory, podněty a inspiraci, vše, co může napomoci k lepší kvalitě života seniorů, dětí, dospělých v produktivním věku a k jejich vzájemnému respektu a naslouchání.

Zájmové aktivity


Zájmové kroužky pro děti:

Vedou pedagogové ze školky mimo svoji pracovní dobu a proto jsou za úplatu.

- keramika pro děti z MŠ

- keramika pro dospělé

- přípravka na školu – předškoláci,1x týdně na své třídě

- děti s odkladem školní docházky práce na třídě - portfolio dítěte,

- školu v přírodě,

- dílny pro rodiče a děti,

- 1x týdně cvičení Sportující mládež s trenérem - zdarma

- v létě příměstské tábory již čtrnáctým rokem

Ceny (školkovné, stravné)


Stravné

Celodenní 41,- Kč

Děti s odkladem školní docházky 46,- Kč

Úplata (školné) pro rok 2021/2022: 480,- Kč měsíčně

Další informace


Pozvánka pro vás:

Pronájem prostor na oslavu dětských narozenin ve všední den i víkend. Udělejte si nezávaznou rezervaci. Podrobnosti na webu školy.

http://www.sbihava.cz/nabidka-pro-verejnost