MŠ Bubeníčkova

Mateřská škola Bubeníčkova, příspěvková organizace
Bubeníčkova 1880/6
162 00, Břevnov

http://www.ms-bubenicek.cz

tel.:   770 141 413
datová schránka: zj3kpex
ředitelka: Bc. Martina Suchomelová
kapacita: 115 míst / 5 tříd
typ zařízení: MŠ
provoz: celodenní
pondělí až pátek: 7:00- 17:00
náhled souboru

Aktuality

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Akce

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Popis školky


Mateřská škola je situována uprostřed sídliště Petřiny, mezi zástavbou panelových domů, v blízkosti Obory Hvězda a Břevnovského kláštera. Je obklopena velkou zahradou s průlezkami a pískovišti. V roce 2009 škola prošla rekonstrukcí a získala tak nový, pěkný vzhled.

Zájmové aktivity


Škola nabízí dětem kroužky angličtiny, flétny, pohybových her, dramatický, výtvarný a logopedický kroužek. 1x týdně jezdíme na plavecký výcvik, využíváme tělocvičnu vedlejší základní školy. Jezdíme také na letní a podzimní školu v přírodě.

Předškoláci navštěvují výstavy, muzea, ekologické programy pro děti, pořádají tematické vycházky po Praze. Účastníme se různých výtvarných a pracovních soutěží. Organizujeme sportovní olympiádu pro děti i z okolních mateřských škol.

Pro všechny děti je k dispozici keramická pec. Ve dvou předškolních třídách jsou interaktivní tabule, které slouží ke zkvalitnění výuky našich dětí.

Ceny (školkovné, stravné)


Školné pro školní rok 2021/2022 číní 545,- Kč.

Stravné celodenní činí 42,- Kč, polodenní 33,- Kč.

Děti, které v období od 1.9. do 31.8. příslušného školního roku dosáhnou věku 7 let, platí celodenní stravné 45,- Kč, polodenní 36,-Kč.

Další informace


Školním vzdělávacím programem "Elce pelce kotrmelce" připravujeme dětem klidný, veselý a hravý svět a prostředí, kam se rády vrací a které jim dává pocit jistoty. Program respektuje všechny věkové skupiny dětí a klade si za cíl vytvářet kvalitní prostředí pro všestranný rozvoj dětí. Je založen na metodách přímých zážitků a probouzí v dítěti aktivní zájem poznávat, zkoumat a objevovat.

Spolupracujeme s odborníky z pedagogicko psychologické poradny, s logopedem, se společností, která provádí preventivní screeningové vyšetření zraku dětí a také se zapojujeme do projektu Zdravé zoubky.