Registrace dítěte uprchlíka pro příjímací řízení do MŠ

1 Informace 2 Registrace dítěte 3 Tisk žádosti

česká vlaječka ČESKY
ukrajinská vlaječka УКРАЇНСЬКИЙ

Průvodce registrací

 • Tento průvodce slouží pro registraci ukrajinských dětí uprchlíků bydlících výhradně na území městské části Praha 6.
 • Uprchlíkům s bydlištěm mimo Prahu 6 bohužel z kapacitních důvodů nemůžeme nabídnout žádná místa.
 • Pro "běžné" děti s trvalým pobytem na území městské části Praha 6 (Čechů i cizinců) slouží Zápisy do MŠ 2023
 • Vyplnění registračních údajů později zrychlí a zjednoduší vlastní zápis. Ze zadaných údajů se později vygenerují hotové Přihlášky a později i Rozhodnutí o přijetí a všechny další potřebné dokumenty.
 • Vše prosím vyplňujte česky a výhradně latinkou.
 • Pokud máte s češtinou problémy, požádejte nějakého dobrovolníka o pomoc. Pokud na něj zanecháte kontakt, budeme s vámi později komunikovat přes něho.
 • K zadaným údajům se budete moci kdykoli vrátit a případně je doplnit.

Kalendář

 • 01.06.2023 - spuštění registrací pomocí tohoto průvodce
 • 11.06.2023 - ukončení registrací
 • 12.06.2023 od 9:00 hod. do 12:00 hod - zápisy v mateřských školách
 • 14.06.2023 od 10:30 hod. do 11:30 hod - nahlédnutí do spisu v ředitelně školky
 • 14.06.2023 ve 12:00 hod - vyvěšení seznamu přijatých na nástěnkách a webových stránkách jednotlivých školek; rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemným rozhodnutím zaslaným doporučeným dopisem na adresu uvedeného místa pobytu
 • 15.06.2023 od 9:00 hod. do 11:00 hod - odevzdání Zápisových lístků ve vybrané školce
 • 30.06.2023 - ukončení provozu tohoto průvodce a sejmutí seznamů přijatých z nástěnek školek

K zápisu dne 12.06.2023 je třeba přinést

 • vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí s vyjádřením lékaře
 • vízum za účelem strpění pobytu v České republice
 • doklad totožnosti dítěte
 • doklad totožnosti zákonného zástupce, případně opatrovníka
 • doklad o místu faktického pobytu na území městské části Praha 6

Technické informace

 • Případné technické problémy prosím hlašte -ovi.