Informace o zápisu do Dětské skupiny Sluníčko

Informace k průběhu zápisu o přijetí dítěte do Dětské skupiny Sluníčko

Adresa: Starostřešovická 79/15, Praha 6 

Zřizovatel: Městská část Praha 6, se sídlem Čs. armády 23, 160 52, Praha 6

Termín zápisu: průběžně

Podání žádosti je možné učinit následujícími způsoby:

 Při podání žádosti o přijetí dítěte do dětské skupiny doručí zákonný zástupce následující doklady:

  • vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí s vyjádřením lékaře – formulář zde;
  • rodný list dítěte k nahlédnutí, případně jeho kopii;
  • potvrzení o zaměstnání zákonného zástupce;
  • doklad o trvalém pobytu, případně jeho ověřenou kopii - občanský průkaz dítěte nebo zákonného zástupce k nahlédnutí, popř. výpis z evi­dence obyvatel. (Pozor, nájemní smlouva není považována za doklad o trvalém pobytu!)

Výsledky zápisu

ikonka typu souboru application/pdf Sluníčko - výsledky zápisu 2021 [ PDF • 518kB ]

O přijetí dítěte do dětské skupiny rozhoduje komise složená ze zástupců městské části na základě stanovených kritérií o přijetí dítěte.