T. Perič : Základy zdravého pohybu dětí

Přednáška bude zaměřena na podstatu pohybových aktivit pro děti - jejich obsah, formy a metody pro děti na prvním stupni.

 

Doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D - od roku 1989 působil na FTVS UK jako odborný asistent na katedře pedagogiky, psychologie a didaktiky a v roce 2007 byl jmenován docentem kinantropologie. Ve své práci se zaměřuje na problematiku sportovní přípravy dětí a mládeže, výběru pohybově talentované mládeže a fyziologie tělesných cvičení dětí. Je autorem řady vědeckých a odborných článků, autorem a spoluautorem učebnic o sportovní přípravě dětí.

Educlub

náhled souboru