Zkouška Lektor dalšího vzdělávání

Nabízíme Vám možnost vykonání zkoušky profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, kód 75-001-T.

 

Jste lektor, mentor, nebo specializovaný odborník působící ve vzdělávání dospělých a nemáte potřebnou kvalifikaci? 

Nabízíme Vám možnost vykonání zkoušky profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, kód 75-001-T.

Zkouška je určena všem zájemcům, stávajícím i budoucím lektorům, kteří potřebují zkouškou odborné způsobilosti ověřit, certifikovat a následně prokázat své profesní znalosti a dovednosti. Zkouška se provádí podle zák. č. 179/2006 Sb., zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Prokázání odborné způsobilosti je vyžadováno např. pro získání akreditací a autorizací, může být vyžadováno při výběrových řízeních nebo pro realizaci vzdělávacích programů a vzdělávání.

Při tvorbě a realizaci vzdělávacích projektů lze narazit na situaci, kdy specialistu – odborně erudovanou osobu pro určitou profesní oblast, jejíž přínos je projekt efektivní, nelze do procesu vzdělávání aktivně zapojit, protože formálně nesplňuje podmínku prokázání lektorských dovedností.

Úspěšnému absolventovi zkoušky je vydáno osvědčení o získání profesní kvalifikace LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, kód 75-001-T s vyznačenou odpovídající úrovní Evropského rámce kvalifikací (EQF). Úroveň EQF této zkoušky je 7, což odpovídá vysokoškolskému – magisterskému studijnímu programu. Lektor dalšího vzdělávání řídí a realizuje výukový proces v dalším vzdělávání.

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. je držitelem autorizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro zkoušky profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání.

Nabízíme vykonání zkoušky Lektor dalšího vzdělávání za výhodných podmínek pro jednotlivce i skupiny. Samozřejmostí je náš profesionální přístup, flexibi

lní a individuální volba termínů zkoušek. Realizujeme i přípravné kurzy pro uchazeče o vykonání uvedené profesní zkoušky.

V případě Vašeho zájmu o zkoušku uvedené profesní kvalifikace nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle  777 601 678, nebo prostřednictvím emailu: .

Další informace o profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání a přihlášky naleznete na našich internetových stránkách: www.bezpecnostnikancelar.cz

Cena zkoušky je stanovena dohodou.

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o., Hybernská 1613/38, 110 00 Praha 1, je držitelem autorizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro zkoušky profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání.